Seismic Att bejaka gräsrotsinitiativ kräver mod

Skrivet av: Katarina Schylberg (IQ Samhällsbyggnad )

Katarina Fredrika, projektledare och förnyelsestrateg Nacka kommun

I slutet av augusti träffades ett 80-tal personer på ArkDes för att diskutera hur gräsrotsinitiativ och sociala innovationer bättre kan tas till vara inom stadsutveckling. Seminariet, som arrangerades av det svenska SEiSMiC-nätverket, hölls i samband med konferensen ArkDes Talks: Reprogramming the City.

På förmiddagens konferens ArkDes Talks lyftes några projekt fram från sommarens utställning Reprogramming the City, en utställning som ville inspirera besökarna att tänka nytt och få upp ögonen för hur städer kan förbättras och omprogrammeras genom små tillägg i befintliga miljöer. I utställningen visades en mångfald av svenska och internationella projektidéer som gav exempel på olika strategier för att skapa mervärden genom att lägga till nya funktioner på mono-funktionella och underutnyttjade platser. Eftermiddagens SEiSMiC-seminarium erbjöd deltagarna en möjlighet att fördjupa sig i diskussioner om hur städer kan bli bättre på att ta tillvara idéer från gräsrötter och hur sociala innovatörer kan bli bättre på att samarbeta med stadens planerare och andra aktörer för att förverkliga sina projektidéer.

– Delaktighet i planeringsprocesser har diskuterats åtminstone sedan 1970-talet, men nu tycks det dessutom finnas en vilja att agera och att ta saken i egna händer, betonade inledningsvis Caroline Dahl, forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och seminariets moderator.

Ta vara på existerande initiativ, genomför tillfälliga projekt och lämna vita fläckar

Några slutsatser från de presentationer som hölls under dagen och från gruppdiskussionerna kan tjäna som råd till kommunala förvaltningar som vill bli bättre på att ta tillvara initiativ från ”gräsrötter”, sociala innovatörer och aktivister i staden långsiktiga utveckling.
Förvaltningar som vill undvika ett uppifrånperspektiv måste lägga resurser, i både tid och pengar, på att kartlägga existerande initiativ för att förstå medborgarnas behov och prioriteringar. Dialogen med medborgarna kan med fördel ske där människor rör sig – dialogmöten kan till exempel hållas på stormarknaden eller förortstorget.

Förändringsområden i staden kan öppnas upp och tas i anspråk för tillfälliga projekt som blir en del i en strategi att omprogrammera området för en ny användning. I planeringen av stadsdelen Norra Älvstranden utnyttjade Göteborgs stadsbyggnadskontor de långa ledtiderna i stadsbyggnadsprocessen till att bjuda in medborgare att medverka till att förverkliga tillfälliga projekt och testa idéer som kommit fram tidigare i dialogprocessen. Projektet Mellanrum i Malmö är ett exempel på en liknande strategi.

Stadsdelar i förändring är ett exempel på “vita fläckar”, det vill säga platser som inte har någon tydlig och bestämd funktion. Det är en typ av platser som därför lättare kan tas i anspråk av lokala initiativ och tillfälliga aktiviteter som adderar något till dessa offentliga men outnyttjade platser. Ett förslag som kom fram i diskussionerna var att stadens förvaltningar kan bli bättre på att lämna sådana “vita fläckar”.

Se över regelverk och satsa på katalysatorer

Pop up-parken Pallis i Stockholm är ett exempel på hur ett tillfälligt pilotprojekt kan användas som hävstång för att testa regelverk och driva på förändringar av hur kommunen tillämpar sina regelverk. Det tog många förhandlingar mellan initiativtagarna och kommunens företrädare innan parken med alla aktiviteter som genomfördes där under en sommarmånad 2015 kunde förverkligas. Projektansvariga och stadsplanerare som varit engagerade i projektet kommer gemensamt att skriva en handbok baserad på lärdomar från projektet.

Även om resursstarka människor och skickliga projektledare kan förverkliga många projekt inom befintliga ramar och regelverk behöver städer i allmänhet se över sina regler och praxis för att möjliggöra tillfälliga projekt. Sociala innovatörer och gräsrotsinitiativ å sin sida skulle kunna vara mer aktiva och börja i liten skala och ansöka om tillstånd först när de skalar upp projekten.

Externa processledare kan spela en viktig roll som katalysatorer för processer och som ”mäklare” mellan berörda parter. Exempel på detta är Umeå som anlitade en ung person för att organisera ett initiativ riktat mot ungdomar i förberedelserna inför kulturhuvudstadsåret och Göteborgs stad som anlitade arkitektbyrån Raumlabor som katalysator för projekt i Norra Älvstranden. Nacka kommun har anställt konstnären Katarina Fredrika som förnyelsestrateg för att ha den katalytiska kompetensen i den egna förvaltningen.

Visa mod, lita på processen och undvik detaljerad styrning

I projekt som bryter ny mark krävs mod och förtroende mellan alla berörda parter. Ett exempel på detta är Nacka kommuns projekt ”Konsten att skapa stad”, där man aktivt och medvetet prövar konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser på nya sätt i stadsutvecklingen. Amanda Larsson, grundare av ”Magiska barnarkitekter”, beskrev under seminariet hur ett stort mått av just ömsesidigt förtroende och mod tillsammans med avsaknad av detaljerad styrning från stadens projektledare i kombination med stöd från en extern projektledare, en ”curator”, gav henne utrymme att vara "Magisk chef", med rätt att förverkliga sina projektidéer utan alltför många kompromisser.

Slutligen, att bejaka initiativ från medborgarna är en demokratisk nödvändighet och en förutsättning för att finna fungerande lösningar på de komplexa utmaningar som städer står inför. Det är dock inte den enda arbetsmodellen, ibland kan staden behöva gå in och ge legitimitet till ett initiativ eller till och med gå in och ta över ett projekt. I andra fall kan det vara en bättre strategi att ignorera projektet och att låta det överleva utanför strukturerna.

Senaste Goda exempel

Visa alla Goda exempel

Senaste krönikor

  • Romansmaxa hjärterummen – värna tête-á-tête-platserna!

    I Bushwick Inlet Park i Brooklyn finns riktigt fina tête-á-tête-platser med magnifik utblick över Manhattans skyline på andra sidan East River. ”Vi vill att parken blir så bra så att folk vill fria till varandra här!”, säger byggherrerepresentanten på ett möte i samband med ett stort stadsbyggnadsprojekt. Tanken är lockande och väcker samtidigt en massa frågor. Varför nyskapas så få romantis...
    Läs hela krönikan
  • Grönare städer är framtidens städer

    ”Urban grönska” är ett begrepp med flera betydelser. Det kan innebära allt ifrån den storstadsnära vilda skogen till stadsparker mitt i bebyggelsen, stadsträdgårdar och koloniträdgårdar samt gröna bakgårdar, tak och väggar. Den urbana grönskan handlar även om de mer otydliga strukturer som binder ihop staden: mittremsor av gräs i gatan och trädalléer, ofta i god kombination med en blå struktur ...
    Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post