Tre Jordklot EHCC GÖR SKILLNAD LOKALT OCH GLOBALT

Skrivet av: Emelie Kärre (Världsnaturfonden WWF)

EHCC har växt sedan starten i Sverige 2010-2011 och skapar engagemang i Sverige och resten av världen. Från 17 länder på 6 kontinenter deltar totalt ca 160 städer i årets omgång. Hela 14 svenska kommuner är med och utmanar i denna verkligt globala stadsutmaning.

Vi är otroligt glada och stolta över de svenska kommuner som deltar i Earth Hour City Challenge och den ökning på 40 procent i antalet deltagare som vi haft jämfört med förra året. Dessutom finns det stor potential för fler deltagare från hela landet och vi ser överallt goda initiativ och exempel som görs inom klimat och stadsutveckling i landets kommuner.

ÅRETS UTMANING

WWF försöker sätta städer på den internationella klimatkartan och sprida ljus över deras möjligheter att påverka klimatet i rätt riktning. Vi tackar Göteborg, Kristianstad, Stockholm, Växjö, Eskilstuna, Gävle, Huddinge, Karlstad, Malmö, Södertälje, Sollentuna, Umeå, Upplands Väsby och Västerås för en fantastisk rapporteringsinsats och önskar er stort lycka till!

Vi tror och hoppas att samarbetet mellan WWF och Energikontoret i Mälardalen har gett något extra till våra deltagare det här året, inte minst då vi har kunnat ge support på rapporteringen till alla kandiderande kommuner. Nu planeras till mars 2015 för andra året i rad en stadsturné med fokus på elevers deltagande och dialog kring hållbar stadsutveckling. Under hösten besöker vi till exempel Göteborg för ett inspirationsseminarium för tjänstepersoner och politiker. Alla deltagare kommer att få feedback på sin rapportering och en samlad dokumentation över sin medverkan i EHCC. Detta är några exempel på vad deltagarna får ta del av.

DELTAGANDET GÖR SKILLNAD

Över 50 procent av Jordens befolkning bor i städer och står tillsammans för mer än 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Den här trenden spås att fortsätta och arbetet för klimatomställning i städer blir därför allt viktigare. I WWFs Living Planet Report 2014 , en rapport som sammanfattar Jordens tillstånd, konstateras det att Jordens biologiska mångfald minskat med 50 % mellan 1970 och 2010. Att det ekologiska fotavtrycket, alltså ytan som skulle krävas för att tillhandahålla de ekosystemtjänster mänskligheten nyttjar, samtidigt ökar visar på att vi akut behöver ställa om. Drygt hälften av människans fotavtryck består av koldioxid och de massiva investeringar, motsvarande ungefär 350 biljoner dollar (läs mer i rapporten Reinventing the City ), som kommer att göras i städer de närmaste 30 åren kan antingen göra stor skada eller stor nytta.

KLIMAT OCH DELTAGANDE

För mig har miljö- och klimatfrågorna alltid varit viktiga, inte minst ur ett samhälleligt perspektiv. Jag har tidigare arbetat både kommunpolitiskt och i civilsamhället med klimat- och stadsmiljöfrågor men då också kopplat till människors engagemang. Med EHCC har både WWF och deltagarna ett fantastiskt verktyg att tydliggöra det viktiga arbete som görs runtom i världen för att skapa hållbar stadsutveckling. Genom till exempel stadsturnén och We Love Cities inkluderar vi medborgarna i arbetet och det är otroligt viktigt. Helt klart finns det mer att göra men att vi alla kan ta, och faktiskt tar, ledarskap för klimatet är en nyckel till framgång. Att inkludera fler i det arbetet, på alla nivåer, från internationell till individ, genom ledarskap och inspiration är något jag brinner för.

NÄSTA STEG

Årets deltagare utvärderas just nu av ett internationellt erkänt konsultföretag tillsammans med WWF utifrån de kriterier som satts upp. När de bästa städerna valts ut tar den internationella juryn över arbetet och utser först tre finalister från varje land och av dessa sedan en nationell Earth Hour Capital och i sin tur av dessa en global Earth Hour Capital. Kapstaden blev global vinnare förra året och Stockholm nationell.

Inför klimattoppmötet COP21 i Paris 2015 hoppas vi såklart få ännu fler deltagare, både från Sverige och från resten av världen. Den data som städerna rapporterar in på databasen cCR är en viktig faktor för att WWF och de andra nätverk som använder plattformen ska kunna sätta tryck på världens ledare i klimatförhandlingarna. För visst går många städer före, det visar inte minst de goda exempel som redan visats upp i den här bloggen och många fler återstår. För dig som vill få mer inspiration rekommenderas att surfa in på WWFs portal Urban Solutions där över 100 goda lärandeexempel finns samlade.

LÄS MER

Du som vill läsa mer om utmaningen kan göra det på www.wwf.se/ehcc eller på www.panda.org/citychallenge.

Vi har även många bra, korta filmer om EHCC:

Och från den senaste stadsturnén:

Välkommen att höra av dig till mig på emelie.karre@wwf.se om du vill veta mer eller om din kommun är intresserad av att delta nästa år. Vi hörs!

Emelie

Miljonprogrammet var sin tids utopi om ett samhälle där alla kunde bo bekvämt

Anna Lihammer
Riksantikvarieämbetet

Senaste krönikor

  • ALLEMANSGATAN – FÖR ETT VITALISERAT STADSLIV

    Vestervold Gade i Köpenhamn – en Allemansgata! Vad händer med stadens gaturum när bilinnehavet sjunker och bilåkande blir en smart on-demand-tjänst? Parkeringsytorna i staden kommer i princip försvinna och bilarna kommer göra det de är tillverkade för – nämligen rulla. Uppställningsplatser för bilar kan istället upplåtas till sådant som skapar ett rikare stadsliv. Det och många andra samve...
    Läs hela krönikan
  • Stadens receptiva ytor

    Än lyser snön med sin frånvaro denna vinter. Men när det väl börjar snöa förändras landskapet, till mångas lycka och någras förtret, på några timmar. Stora yra flingor lägger sig tungt på marken och döljer plötsligt de uppmålade linjerna som skiljer parkeringsyta från gångyta, medan andra fenomen blir märkligt synliga: Snön tillåter för en kort stund att våra egna spår synliggörs i staden och p...
    Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post