Innovation Medskapande en nyckelfaktor i framtidens livsmiljöer

Skrivet av: Pehr Mikael Sällström (Sveriges Arkitekter)

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer? Initiativet Agenda Livsmiljö söker svar i frågan genom att samla innovativa företag och verksamheter.

Utgångspunkten för arbetet med Agenda Livsmiljö är att framtidens boende skapas ge nom att planera för attraktiva hållbara livsmiljöer med bra infrastruktur, service och plats för initiativ.

Agenda Livsmiljö är ett initiativ från Sveriges Arkitekter och STD-företagen. Här samlas aktörer som vill ägna kreativitet och kraft åt arkitektoniska innovationer som stärker en uthållig stadsutveckling med förändringar av livsmiljöns planering och gestaltning.

Agenda Livsmiljö utarbetas i partnerskap med Malmö stad, Arkitekturakademin och Byggherrarna. Agendan stöds av ett 30-tal aktörer.

I alla de samtal om Agenda Livsmiljö vi för återkommer samma tanke: Genom ett bra samarbete mellan kommuner, myndigheter, företag och universitet kan vi skapa bättre förutsättningar för att genomföra goda idéer om en hållbar livsstil i den byggda miljön.

För vad är en innovation egentligen? På många sätt liknar arkitekters arbetssätt en innovationsprocess, men det är viktigt att förstå att det VINNOVA menar är idéer som genomförs och blir tjänster eller produkter på marknaden. Det måste finnas en tydlig affärslogik, men de värden som skapas kan även uttryckas som en samhällsnytta.

Det kan handla om mindre justeringar av befintliga produkter, nya sätt att producera eller radikalt nya sätt att se på vad en sektor producerar. Vi är vana vid att tala om bostadsbyggande. Egentligen kanske vi borde tala om boendelösningar? Det ger en annan ingång till frågan. Från producentperspektiv till konsumentperspektiv. Inom många andra industrigrenar är medskapande en självklarhet idag. I agendan ser vi att det finns två utmaningar för att samhällsbyggandet ska kunna bli mer innovativt:

 1. Hur ser människors boendebehov ut? Måste allt vara lika? Vad är det som skapar social hållbarhet? Hur ser de rumsliga strukturer ut som ger möjlighet för boendekarriärer och ett bra samspel mellan inkomstutveckling och boende? Hur kan boendelösningarna uppmuntra en hållbar livsstil?
 2. Vad kan vi erbjuda som sektor? Vi måste samverka på helt nya sätt för att kunna möta behoven med ekonomiska och hållbara lösningar. Det behövs nya aktörer och utrymme för en mångfald av initiativ. Rent tekniskt är det inte svårt att bygga billigare idag. Frågan är istället hur vi med planering kan skapa nya attraktiva lägen för investeringar och hur vi delar på kostnaden.

Arbetet med Agenda Livsmiljö bygger på ett stöd från VINNOVA för att formulera en Strategisk Innovationsagenda (SIA). Syftet med en SIA är att mobilisera företag, kommuner och högskolor kring en gemensam nationell strategi som kan ligga till grund för VINNOVAS prioriteringar av anslag till innovationsprojekt. VINNOVAS villkor är att aktörerna skjuter till 50 procent av resurserna för genomförandet av projektidéer och att projekten genomförs i samarbete med forskare. Ett företag eller en kommun kan själv vara sökande

Är du en innovatör?

Kom då på något av våra frukostmöten under vårvintern. Vi bjuder på frukost och informerar om agendan, hur din verksamhet kan komma igång med att skapa innovationsprojekt och göra ansökningar om statligt stöd:

 • 3/2 Vilken livsmiljö vill framtidens boende ha?
 • MAC i Malmö
 • 18/2 Tjänstedesign för hållbara städer.Konstfack i Stockholm
 • 18/3 Mindre risk med planering och arkitektur.
  Umeå

Samtliga möten sker 7.30–9.00. Mer information om programmet finns på arkitekt.se/agenda livsmiljö

Miljonprogrammet var sin tids utopi om ett samhälle där alla kunde bo bekvämt

Anna Lihammer
Riksantikvarieämbetet

Senaste krönikor

 • Städer på väg mot hållbarhet

  I november 2014 deltog jag som Stockholms stads representant och talare på Urban Future Global Conference i Graz i Österrike. Konferensen samlade ca 1,000 deltagare från olika länder i världen med tonvikt på europeiska länder. Beslutsfattare, forskare, experter, företag och planerare från städer deltog i cirka 40 sessioner indelade i fem teman; Smart Government Smart Mobility Smart Res...
  Läs hela krönikan
 • Odla det framtida näringslivet

  De senaste åren har Göteborgs Stad gjort en rad satsningar på att utveckla odlingsverksamheter inom stadens gränser. Via Utveckling Nordosts projekt Stadslandet och Fastighetskontorets projekt Stadsnära Odling förmedlas en tydlig vilja att sprida kunskap om och avsätta mark för odling. Att urbana odlingar kan trygga tillgången på livsmedel, att de kan ha positiva effekter på den biologiska mång...
  Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post