Föredragsbild 3 KLIMATSTAD GÖTEBORG – INSPIRERANDE SEMINARIUM

Skrivet av: Emelie Kärre (Världsnaturfonden WWF) och Emil Andersson (Energikontoret i Mälardalen AB)

Peter Rydberg och Pernilla Hellström på miljöförvaltningen i Göteborg presenterade det nya Klimatstrategiska programmet med en originell pedagogik. De hade med sig en koldioxidtub för att illustrera utsläppen, och för varje utsläppskälla vred Peter på kranen med ett oroande pysljud som följd.

Den 18 november arrangerades "Klimatstad", ett inspirationsseminarium i stadsutmaningen Earth Hour City Challenge (EHCC). Ett hundratal personer samlades på Elyseum i Göteborg till en förmiddag om stadens klimatprogram varvat med internationella perspektiv och lysande lokala exempel. Arrangemanget var ett samarbete mellan WWF, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Energikontoret i Mälardalen. Här är några röster från deltagarna.

”VI KAN GÖRA DET HÄR TILLSAMMANS!”

Ann Marie Ramnerö 2

Foto: Världsnaturfonden WWF

Ann-Marie Ramnerö, miljöstrateg på trafikkontoret i Göteborg, är en av dem som jobbat med det klimatstrategiska programmet, som fick en kickoff i och med seminariet.

– Vi är stolta över det nya klimatprogrammet som är det första i Sverige som inkluderar ett konsumtionsperspektiv. Men det var ganska naturligt för oss att ha med konsumtionen, eftersom vi har fått till en så fiffig formulering i vårt lokala miljömål: att 2050 ska vi ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå. Att våra politiker vågat ta ett så framsynt och nytänkande klimatprogram är väldigt positivt.

På seminariet presenterades också flera transportprojekt i Göteborg.

– I vår trafikstrategi talar vi klartext om att antalet bilar ska minska – man kan ju inte prioritera allt. Vi vill förbättra förutsättningarna för gående, cyklister och kollektivtrafik, och framförallt göra det lättare att röra sig i staden och träffa varandra, även för barn. Det är viktigt att vi bygger en stad där barn kan vara och har möjlighet att röra sig, berättar Ann-Marie, som tyckte seminariets program hade en fin mix av olika perspektiv.

– Den största inspirationen var att se att det finns så många som jobbar inom så olika fält - man känner att vi ska göra det här tillsammans.

”STARTEN PÅ EN BRA PROCESS”

Ing Marie Odegren Alingsåshem

Foto: Världsnaturfonden WWF

Ing-Marie Odegren, VD för Alingsåshem, presenterade upprustningen av miljonprogramsområdet Brogården, där husen renoverats med passivhusstandard.

– Vi har renoverat Brogården med ett holistiskt perspektiv: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det är det unika med Brogården. Vi har utgått från kundernas behov. Det handlar om bra boende. För att klara sig behöver man olika saker, bland annat en fungerande bostad och en trevlig närmiljö.

Ing-Marie tyckte att seminariet var bra:

– Det var givande att höra exempel och olika perspektiv på saker. Det var särskilt bra med rundabordssamtalet. Det är när man samtalar med andra som man får ytterligare perspektiv. Ett sådant här seminarium bidrar till att bredda kunskapen. Det är väldigt bra att Göteborg är med i EHCC, och får internationella kontakter.

Ett av projekten som presenterades var Göteborgs unika satsning på gröna obligationer för miljöinvesteringar.

– Obligationerna var väldigt intressanta. Och Klimatprogrammet är bra, en nödvändighet. Det kan bli starten på en bra process.

”ROLIGT OCH ETT BRA UPPLÄGG”

Hanna Begler Global Utmaning 2

Foto: Världsnaturfonden WWF

Hanna Begler, projektledare och ansvarig för programmet hållbara städer på tankesmedjan Global utmaning, talade om vilken betydelse ledarskapet och gemensamma visioner har för en stads utveckling utifrån rapporten ”Ledarskap för Hållbara Städer – en internationell utblick”.

– Ett bra ledarskap för en hållbar utveckling handlar inte bara om att ha stora visioner, utan hur man får med sig olika intressenter i staden. Jag tror det är viktigt att inte bara prata om miljö och klimat, utan att också visa att det finns ekonomiska incitament för en hållbarhetspolitik, genom att stötta lokalt näringsliv, spara energi och pengar, skapa en attraktiv stad med ren luft och grönområden och därmed dra till sig företag. Det finns många olika skäl till en urban hållbarhetspolitik.

Hanna tyckte inspirationsseminariet var lyckat.

– Jag tyckte det var väldigt roligt. Bra upplägg, och bra bredd på programmet. Det som var roligast att höra om var de gröna obligationerna. Det känns som om de kan få spridning, och det är en möjlighet att få med finanssektorn, vilket jag tycker är viktigt. Att verka för en hållbar utveckling är i grunden en moralisk fråga. Men om vi kan prata om hållbarhet som något som vi också kan tjäna på, ökar möjligheten att få med fler aktörer.

”MYCKET BERÖM TILL GÖTEBORG!”

Carina Borgstrom Hansson 385 0334

Foto: Världsnaturfonden WWF

Inspirationsseminarier är ett nytt grepp som WWF tagit för att stötta kommunerna som är med i EHCC, enligt Carina Borgström-Hansson, koordinator för Hållbara städer internationellt på WWF i Sverige och en av initiativtagarna till EHCC.

– Detta är definitivt något för framtiden. Det är en potential för städer som vill öka delaktigheten och den gemensamma förståelsen för mål och strategier, och vi kan hjälpa till med att sätta in detta i en större kontext. Det var roligt för mig att vara med. Jag tyckte det var särskilt inspirerande att se och höra fler av människorna bakom de olika projekt som Göteborg jobbar med, säger hon.

Carina var en av föredragshållarna på seminariet. Hon bidrog med ett internationellt perspektiv och gav Göteborg feedback på det nya Klimatstrategiska programmet.

– Jätteroligt att Göteborg visar framfötterna globalt med sina gröna obligationer. Jag vill också ge mycket beröm till klimatprogrammet, som inte bara tar med direkta utsläpp i staden utan också de utsläpp som invånarna driver fram genom sin konsumtion, samtidigt som man sätter fokus på bättre livskvalitet för invånarna. Det är nyskapande och visar ledarskap som förhoppningsvis ska inspirera många fler!

Svante Sjöstedt Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Tack till Svante Sjöstedt på Miljöförvaltningen och andra i Göteborg för bra samarbete kring program och allt arbete med de praktiska arrangemangen, och till alla som kom och gjorde det till ett lyckat seminarium! Foto: Världsnaturfonden WWF.

Miljonprogrammet var sin tids utopi om ett samhälle där alla kunde bo bekvämt

Anna Lihammer
Riksantikvarieämbetet

Senaste krönikor

  • Strategisk parkpolitik skapar tryggare miljöer i Chicago

    Foto Titti Olsson Parkförvaltningen i Chicago har en genomarbetat strategi som heter ”Children first!” Med hjälp av bemanning och organiserade aktiviteter har 35 otrygga platser förvandlats till 35 livfulla parkrum i stadens mest utsatta områden. När parkfolket i Chicago träffar ekonomerna och försöker övertyga dem om behovet av att rusta upp en lekplats stöter de på problem. Det finns så m...
    Läs hela krönikan
  • ALLEMANSGATAN – FÖR ETT VITALISERAT STADSLIV

    Vestervold Gade i Köpenhamn – en Allemansgata! Vad händer med stadens gaturum när bilinnehavet sjunker och bilåkande blir en smart on-demand-tjänst? Parkeringsytorna i staden kommer i princip försvinna och bilarna kommer göra det de är tillverkade för – nämligen rulla. Uppställningsplatser för bilar kan istället upplåtas till sådant som skapar ett rikare stadsliv. Det och många andra samve...
    Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post