Data Öppna data för kloka val

Skrivet av: Johanna Fältström (SMHI)

SMHI mäter och beräknar olika tillstånd i luft, hav, sjöar och vattendrag - ett arbete som genererar stora mängder information. Nu kan alla ta del av dessa data och använda helt fritt, oavsett syfte. Öppna data innebär att fler får möjlighet att ta del av det som är framtaget för skattemedel.

Vad är då möjligheterna med öppna data och utvecklingen mot en hållbar stad? SMHIs öppna data kan vara grunden till det beslutsunderlag som behövs för att göra kloka val inom stadsplanering och klimatanpassning, med hänsyn tagen till klimat, väder och vatten. Tjänster baserade på öppna data skulle också kunna ge aktuell information i en krissituation, vid en översvämning eller giftutsläpp. En app kanske berättar för stadsbon vilken väg som är bäst till jobbet, med hänsyn till trafik och luftmiljö.

Öppna data leder till både ökad demokrati och ett mer transparent samhälle. Men det utgör också en grund till öppen innovation som innebär att det inte alltid är inom den egna organisationen som de bästa idéerna på tillämpningar finns. Genom att göra våra data gratis och tillgängliga för alla, så finns möjligheten att skapa ännu mera nytta av det som en gång är framtaget av skattemedel. Kanske är det just i kombinationen av flera olika datakällor från flera olika dataägare som den största nyttan uppstår. Och vinsterna kan tillfalla flera, både utvecklaren till tjänsten, användaren och samhället i stort.

Hur kan vi snabba på utvecklingen av öppen innovation? En innovation kan vara både en ny produkt eller tjänst som skapar ett stort, nytt värde. Men det kan också vara ett nytt arbetssätt, en ny rutin eller process. Genom att arrangera Hack for Sweden, en tävling för programmerare och utvecklare, för att stimulera användningen av öppna data så tror vi att vi skyndar på utvecklingen. Hack for Sweden gick av stapeln för första gången 15-16 mars i år. Vi var 13 myndigheter som tillsammans arrangerade och bjöd in till ett dygns programmering och utveckling av en ny applikation byggd på öppna data. Vi utsåg vinnare i kategorier som bästa kombination av öppna data, bästa affärsnytta, bästa visualisering och bästa nytta för allmänheten.

Våra öppna data hittar du här»

Miljonprogrammet var sin tids utopi om ett samhälle där alla kunde bo bekvämt

Anna Lihammer
Riksantikvarieämbetet

Senaste krönikor

  • ALLEMANSGATAN – FÖR ETT VITALISERAT STADSLIV

    Vestervold Gade i Köpenhamn – en Allemansgata! Vad händer med stadens gaturum när bilinnehavet sjunker och bilåkande blir en smart on-demand-tjänst? Parkeringsytorna i staden kommer i princip försvinna och bilarna kommer göra det de är tillverkade för – nämligen rulla. Uppställningsplatser för bilar kan istället upplåtas till sådant som skapar ett rikare stadsliv. Det och många andra samve...
    Läs hela krönikan
  • Stadens receptiva ytor

    Än lyser snön med sin frånvaro denna vinter. Men när det väl börjar snöa förändras landskapet, till mångas lycka och någras förtret, på några timmar. Stora yra flingor lägger sig tungt på marken och döljer plötsligt de uppmålade linjerna som skiljer parkeringsyta från gångyta, medan andra fenomen blir märkligt synliga: Snön tillåter för en kort stund att våra egna spår synliggörs i staden och p...
    Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post