Pengar Tema: Ekonomisk Bärkraft

Skrivet av: Hållbar Stad ()

Ekonomisk kris och ekonomiska förutsättningar. Det talas mycket om ekonomin just nu. Hur skapar vi en ekonomiskt hållbar värld? Hur kan vi förändra våra konsumtionsmönster? Fram till slutet på augusti kommer Hållbar Stad rikta särskilt mycket fokus på temat Ekonomisk Bärkraft.

På olika sätt bidrar vi alla till stadens ekonomiska utveckling. Den som går till jobbet, handlar på affären, bosätter sig i ett särskilt område eller tar en kaffe på en uteservering formar både dagens och framtidens förutsättningar.

Att skapa ekonomisk bärkraft är en stor och viktig del i vår strävan efter ett hållbart samhälle. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för en branschutveckling som genererar ett förhållandevis litet ekologiskt fotavtryck. Dessutom har vi, särskilt i städerna, under det senaste århundradet allt mer börjat definiera oss själva som konsumenter. Den utvecklingen har fått stora konsekvenser för både klimat och ekosystem.

Ekonomisk bärkraft kretsar dock inte bara kring de val vi gör. Det handlar även om de val vi av olika skäl inte kan göra. Segregation och gentrifiering är numera välkända faktum för många stadsbor världen över. Strävan efter ett ekonomiskt bärkraftigt samhälle innehåller med andra ord en både svårhanterlig och viktig rättviseaspekt. Möjligheten och kunskapen om hur vi lever hållbart är fortfarande mycket ojämnt fördelad.

En ny framtid?

Trots alla dessa överväldigande utmaningar som den ekonomiska hållbarheten medför, finns redan en hel del lösningar. I både stora och små skalor har initiativ vuxit fram som på olika sätt främjar en ny, mer resilient, ekonomisk utveckling. Nya former av ägande som fokuserar på tillgänglighet snarare än äganderätt är ett exempel. Växande trender och ökad medvetenhet om hur vi spenderar våra pengar är ett annat. Vi styr åt rätt håll men vägen kvar är fortfarande lång.

Under kommande veckor kommer webbsidan Hållbar Stad att fokusera lite extra på temat ekonomisk bärkraft. Via krönikor och reportage kommer både problem och lösningar, innovationer och framtidsscenarion att avhandlas. Möjligheterna är många och så även initiativtagarna.

Har du tips på något du gärna skulle vilja läsa mer om? Hör då av dig till hallbarstad@arkdes.se.

Senaste Goda exempel

Visa alla Goda exempel

Senaste krönikor

  • Grönare städer är framtidens städer

    ”Urban grönska” är ett begrepp med flera betydelser. Det kan innebära allt ifrån den storstadsnära vilda skogen till stadsparker mitt i bebyggelsen, stadsträdgårdar och koloniträdgårdar samt gröna bakgårdar, tak och väggar. Den urbana grönskan handlar även om de mer otydliga strukturer som binder ihop staden: mittremsor av gräs i gatan och trädalléer, ofta i god kombination med en blå struktur ...
    Läs hela krönikan
  • Måltiden viktig för attraktionskraft i regional utveckling

    ”En gång i livet behöver man en doktor, en advokat, en polis och en präst. Men varje dag, tre gånger om dagen, behöver man en bonde ”. Citatet kommer från Brenda Shoepp, en känd amerikansk föreläsare och skribent med jordbruket som utgångspunkt. Det tydliggör det faktum att maten, drycken och måltiden berör oss alla. Hur vi förhåller oss till det vi äter och dricker varierar mellan olika kul...
    Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post