Till innehåll på sidan
Folke Bernadottes bro vann Trafikverkets arkitekturpris. Foto på en bro i Stockholm.

Foto: Kasper Dudzik.

Folke Bernadottes bro vann Trafikverkets arkitekturpris

En bro som spänner över hela Djurgårdsbrunnsvikens bredd, i ett enda språng, fick juryn för Trafikverkets arkitekturpris på fall. Folke Bernadottes bro i Stockholm tog emot priset för bästa infrastrukturanläggning på Arkitekturgalan den 9 april.

Vartannat år delar Trafikverket ut ett arkitekturpris. Det går till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

– Bland flera besökta anläggningar av hög kvalitet står Folke Bernadottes bro ut i en klass för sig. Det är en smäcker bro med en tilltalande konstruktion där arkitektur- och ingenjörskonst samverkar på ett mästerligt sätt, säger Lina Tomczak, utredningsledare på Trafikverket och juryordförande Trafikverkets arkitekturpris.

Juryns motivering

Vinnaren spänner spänstigt och vackert över vattnet som en snabbt tecknad linje, genomförd med högsta precision. I all sin anspråkslöshet är vinnaren just det en bro ska vara – den förbinder och ger tillgänglighet, den är vacker och den tål att användas under lång tid. Folke Bernadottes bro har en form och funktion som fungerar från minsta detalj till kompositionen i landskapet och tillsammans med övriga broar över Djurgårdsbrunnsviken.

En smäcker bro på Djurgården i Stockholm

Folke Bernadottes bro sträcker sig över kanalen mitt emellan Djurgårdsbron vid Strandvägen och Djurgårdsbrunn.

Arkitekt är Rundqvist arkitektkontor och beställare Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Folke Bernadottes bro har tidigare även mottagit priset för Årets Stockholmsbyggnad.

Övriga anläggningar som blev nominerade till priset

– Det som förenar årets nominerade är hur de alla är genomarbetade kvalitativa anläggningar, som inte bara löser en uppgift utan också ger mervärden till lokalsamhället, säger Lina Tomczak.

De övriga anläggningarna som tävlade om Trafikverkets arkitekturpris är:

  • Ekodukt E6 Hallandsåsen, som går över motorvägen i kommungränsen mellan Båstad och Ängelholm. Arkitekt är Tyréns och beställare Trafikverket.
  • Nya Skurubron, en del av Värmdöleden i Nacka. Arkitekt är Dissing+Weitling och beställare Trafikverket.
  • Station Rosengård, Malmö, pendeltågsstation som är nav i stadsutvecklingsprojektet Amiralsstaden. Arkitekt är Sweco och beställare Malmö Stad.