Till innehåll på sidan
Ett pussel där det saknas en bit att lägga

Bild: Pixabay

Boverket administrerar den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur hållbarstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och om kända tillgänglighetsproblem. Här får du veta hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver otillgängliga delar under rubriken ”Bristande förenlighet med lagkraven”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du innehåll från hållbarstad som inte är tillgängligt för dig? Är det undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan? Då kan du skicka e-post till oss på hallbarstad@boverket.se.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem för flera grupper av användare

 • Vissa bilder går att förstora genom att klicka på bilden. När man klickar på bilden är det dock svårt att stänga bilden igen. Använd bakåt-knappen i webbläsaren för att komma tillbaka.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder går att förstora genom att klicka på bilden. När man klickar på bilden är det dock svårt att stänga bilden igen. Använd bakåt-knappen i webbläsaren för att komma tillbaka.
 • Flera bilder saknar alternativtext.
 • Flera bilder har en alternativtext som beskriver ämnet på sidan, istället för bildens motiv.
 • Flera länkar har inte en länktext som tydligt beskriver var länken leder.
 • Vissa sidor har tomma rubriktaggar.
 • Flera sidor har rubriker som är felaktigt uppmärkta, eller där rubriknivåer hoppats över.
 • Vissa inbäddade videor saknar title-attribut.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa länkar går inte att tydligt urskilja från den omgivande texten, eftersom de endast presenteras med en annan färg än resten av texten.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Flera länkar har inte en länktext som tydligt beskriver var länken leder.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Har du upptäckt problem som inte är beskrivna på den här sidan? Anser du att vi inte uppfyller lagens krav? Skicka e-post till oss på hallbarstad@boverket.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet? Eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll? Då kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande.

Hur vi testar webbplatsen

Att tillgänglighetsgranska och anpassa vår webbplats är ett kontinuerligt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att granska vår webbplats.

Några metoder och verktyg som vi använder för att hitta och åtgärda brister på vår webbplats är:

 • automatiska tester och sökningar med tjänsterna SiteImprove, Axe och Wave samt
 • manuell granskning, till exempel genom att granska kod eller tangentbordstesta.

Vi gjorde den senaste bedömningen den 22 november 2023.