Till innehåll på sidan
Ett pussel där det saknas en bit att lägga

Bild: Pixabay

Tillgänglighetsredogörelse för hållbarstad.se

Boverket administrerar den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur hållbarstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och om kända tillgänglighetsproblem. Här får du veta hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte tillgängliga. Du kan läsa under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt” för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du innehåll från hållbarstad som inte är tillgängligt för dig? Är det undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan? Då kan du skicka e-post till oss på hallbarstad@boverket.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Har du upptäckt problem som inte är beskrivna på den här sidan? Anser du att vi inte uppfyller lagens krav? Skicka e-post till oss på hallbarstad@boverket.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet? Eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll? Då kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver otillgängliga delar nedan.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande.

Hur vi testar webbplatsen

Att tillgänglighetsgranska och anpassa vår webbplats är ett kontinuerligt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att granska vår webbplats.

Några metoder och verktyg som vi använder för att hitta och åtgärda brister på vår webbplats är:

  • automatiska tester och sökningar med tjänsterna SiteImprove, Axe och Wave samt
  • manuell granskning, till exempel genom att granska kod eller tangentbordstesta.

Vi gjorde den senaste bedömningen den 8 augusti 2022.