Myndigheten för delaktighet (MFD) är en liten myndigheten med ett stort uppdrag. Vårt uppdrag är att guida samhällets aktörer och främja deras arbete så att fler människor självständigt ska kunna använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds.

Vi följer utvecklingen inom olika samhällsområden och erbjuder stöd som aktörerna kan använda sig av för att utveckla sina verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med aktörerna och utifrån kunskap hos personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Målet är ett hållbart samhälle som är utformat utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.