Till innehåll på sidan
Delaktighetsdagen 26 april. Delaktighetsdagens logga med informationstext.

Delaktighetsdagen 26 april

Vässa arbetet med jämlikhet och delaktighet!

Den 26:e april arrangerar MFD den årliga Delaktighetsdagen. Delaktighetsdagen är en digital sändning fullmatad med ny kunskap och tips på hur din organisation kan arbeta för att fler människor självständigt ska kunna använda samhällets miljöer, produkter och tjänster. Du får också lära dig mer om hur man kan arbeta med olika perspektiv så som jämställdhet, barnrätt och funktionsnedsättning.

Om programmet

Medverkar gör socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Trafikanalys, Riksförbundet FUB, Diskrimineringsombudsmannen, Länsstyrelsen Halland, Institutet för mänskliga rättigheter och Tobias Hübinette från Karlstad universitet.

09:00 Säkerställa jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

 • Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall öppnar konferensen.
 • Hur når vi målet om ett hållbart samhälle som är utformat utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar?
  Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet.
 • Hur efterlever Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Vad behöver Sverige göra framåt för att uppfylla sina åtaganden i konventionen?
  Institutet för mänskliga rättigheter.

09:50 Fyra arbetssätt för att nå i mål

 • Hur kan funktionsnedsättning utgöra grund för diskriminering? Och på vilket sätt är bristande tillgänglighet en diskrimineringsform? Om vad diskriminering kan vara och hur olika verksamheter kan arbeta motverkande.
 • Hur identifierar och åtgärdar man brister i tillgängligheten? Försäkringskassan berättar om sitt arbete med att utforma sin e-tjänst för att fler ska kunna använda den. De berättar också om att erbjuda individuella stöd till den som ändå inte kan använda deras tjänster.

11:10 Att följa upp om arbetet ger effekt

 • Hur kan vi synliggöra strukturell diskriminering med hjälp av jämlikhetsdata? Lär dig mer om jämlikhetsdata som verktyg. Här med fokus på funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund.
 • Hur kan man bredda sitt sätt att tänka kring uppföljning? Trafikanalys berättar om hur de arbetat för att ta fram delmått utifrån de transportpolitiska målen med fokus på upplevd användbarhet, tillgänglighetsinformation och tillgängliga hållplatser.
 • Hur kan man utveckla arbetet med att följa upp levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar om sitt arbete med att anpassa ungdomsenkäten LUPP så att fler ungdomar kan dela erfarenheter om sina levnadsvillkor.

13:00 Arbeta med olika perspektiv och involvera den det berör

 • Hur kan man arbeta med perspektiven barnrätt, funktionsnedsättning och jämställdhet? Med Handbok för perspektivfrågor får du stöd i att göra analyser och integrera olika perspektiv i verksamheten.
 • Hur har Myndigheten för delaktighet och Jämställdhetsmyndigheten arbetat tillsammans i regeringsuppdrag om våldsutsatthet? Och hur har de använt aktiv involvering som verktyg? Riksförbundet FUB som varit involverade i uppdragen berättar om hur de arbetar för att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna göra sin röst hörd.

MFD uppdaterar informationen om programmet löpande.

Anmälan

Kostnadsfri anmälan senast 22 april.

Information

Mer information (på mfd.se)