Energimyndighetens uppdrag och verksamhetsidé är att leda samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Energimyndighetens roll kan beskrivas som styrande, stödjande och expert. Bland annat stödjer vi forskning, innovation och affärsutveckling, förmedlar fakta, kunskap och analyser, tar fram statistik och prognoser, driver nätverk och deltar i internationellt klimatarbete. Energimyndigheten ser omställningen av energisystemet som en integrerad del av samhällsutvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt och arbetar för en omställning i alla sektorer. Vi utgår från energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet och skapar därmed förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

 

Läs mer om Energimyndighetens arbete inom hållbara och smarta städer här.