Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.

Vinnova vill vara en drivande aktör i omställningen mot mer hållbara städer och samhällen, genom att stärka förutsättningarna för forskning, innovation och utveckling och ta en mer aktiv roll i innovationssystemet. Målsättningen med Vinnovas verksamhet är tydliga bidrag till ett klimatneutralt, resilient och socialt hållbart samhälle där människor vill och kan leva. Vinnovas medel för att åstadkomma detta är en kombination av projektfinansiering, mobilisering av aktörer och finansiering, internationell uppkoppling, kunskapsutveckling samt samhällsnärvaro och dialog.