Till innehåll på sidan

Foto: Bredda bilden

Framtidens platser – framtidsvisioner

Impact Innovation: Framtidens platser – framtidsvisioner för attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen

Erbjudandet kommer från ShiftSweden, ett program inom Impact Innovation som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn. Genom att utmana föreställningar om hur vi lever, bor och förflyttar oss i framtiden kan vi skapa drivkrafter att ta oss dit.

Hur kan framtiden på 2040-talet se ut och fungera? Framtiden kan utspela sig i olika sammanhang, på olika platser, både i och utanför städer. Vilka framtider vill vi ska finnas och hur kan vi undvika framtider vi inte vill skapa?

ShiftSweden vill med den här satsningen stimulera och utveckla förmågan att lyfta blicken och föreställa sig olika tänkbara framtider. Framtider som kan bidra till missionen att ställa om Sverige, fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla.

Läs mer (på vinnova.se)