Till innehåll på sidan

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu från flera myndigheter. Det finns mer information om nationella forsknings- och innovationsprogram, eller stöd med inriktning på omställning till hållbara städer. På myndigheternas webbsidor finns mer att läsa.

 

Energimyndigheten

Utlysningar från Energimyndigheten.


Formas

Utlysningar från forskningsmyndigheten Formas.


Tillväxtverket

Utlysningar från Tillväxtverket. Planerade utlysningar från Tillväxtverket.


Vinnova

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation som kan göra nytta i samhället. Utlysningar från innovationsmyndigheten Vinnova.


Swecris – Vetenskapsrådet

I databasen Swecris kan du söka, jämföra och ta fram statistik om svenska forskningsprojekt. Här finns information från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe – Swecris.


Ymner

På webbplatsen Ymner finns en mängd olika vägar för finansiering och utlysningar.