Till innehåll på sidan

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu från flera myndigheter. Det finns mer information om nationella forsknings- och innovationsprogram, eller stöd med inriktning på omställning till hållbara städer. På myndigheternas webbsidor finns mer att läsa. Utlysningarna som finns här är aktuella eftersom myndigheterna ständigt förnyar dem.


  • Energimyndigheten

Utlysningar från Energimyndigheten. Kommande utlysningar från Energimyndigheten/kommande.


  • Formas

Utlysningar från forskningsmyndigheten Formas.


  • Tillväxtverket

Utlysningar från Tillväxtverket. Planerade utlysningar från Tillväxtverket/planerade.


  • Vinnova

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation som kan göra nytta i samhället. Utlysningar från innovationsmyndigheten Vinnova.


  • Viable Cities

Viable Cities finns en mängd utlysningar samlade.


  • Swecris – Vetenskapsrådet

I databasen Swecris kan du söka, jämföra och ta fram statistik om svenska forskningsprojekt. Här finns information från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe – Swecris.


  • Ymner

På webbplatsen Ymner finns en mängd olika vägar för finansiering och utlysningar.