Till innehåll på sidan

Nyhetsbrevet kommer ut inledningsvis varannan månad. Det innehåller nyheter och artiklar om Rådet för hållbara städers verksamhetsområde.

Prenumerera på rådets nyhetsbrev (editnews.com)

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Boverket, som administrerar rådets hemsida www.hallbarstad.se, kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det. Här hittar du Boverkets policy för behandling av personuppgifter.

 

Rådets nyhetsbrev för september 2023

Rådets nyhetsbrev för juni 2023