Till innehåll på sidan
Utformning av fysisk miljö för alla. Människor sitter vid ett utecafé, ett torg utanför Stockholm

Foto: Hans Ekestang/Boverket

Utformning av fysisk miljö för alla

Effektiv samhällsplanering kräver att den fysiska miljön fungerar för så många som möjligt. Den ska skapa utrymme för olika funktionalitet, men också för att behov förändras.

Den fysiska miljön ska bli användbar, trygg och tillgänglig för så många som möjligt. Då behöver den utgå från mångfald i användares behov och förutsättningar. I grunden finn det också grundläggande och lagstadgade krav för utformning och funktionalitet.

Många aktörer är involverade i planering och utformning av samhället. Ett bra slutresultat kräver samsyn, samarbete och kunskap om olika slutanvändares behov och förutsättningar.

Ett framgångsrikt sätt att åstadkomma detta är att använda slutanvändarnas egen kunskap. Men också deras erfarenheter för att identifiera hinder, behov, möjligheter och lösningar.

Innehåll

I det här avsnittet samlar MFD kunskap och stöd kring åtgärder och insatser. De ökar förutsättningarna för alla att tryggt och självständigt kunna leva och röra sig i och nyttja den fysiska miljön.

Åldersvänliga städer och samhällen

Vi lever längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Det kräver tillgängliga miljöer som inbjuder till aktivitet och möten mellan människor oavsett ålder och förutsättningar.

Åldersvänliga städer och samhällen (på mfd.se)

Samhällsplanering och byggd miljö

Här finns en sammanställning av lagar och regler om tillgänglighet inom området samhällsplanering och byggd miljö.

Lagar och regler om samhällsplanering och byggd miljö (på mfd.se)

Utgå från universell utformning

Universell utformning är en viktig utgångspunkt. Det ska skapa ett samhälle som så många som möjligt kan använda och som inte behöver anpassas i efterhand.

Utgå från universell utformning (på mfd.se)