Till innehåll på sidan
Snabbare steg för att bli klimatneutral till 2030. Bild på flerfamiljshus vid vattnet.

Foto: Hans Ekestang/Boverket

Snabbare steg för att bli klimatneutral till 2030

Stockholm är en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Hur arbetar de för att påskynda övergången till klimatneutrala städer år 2030?

Vilka verktyg använder Stockholm? Vilka verktyg behöver man för att påskynda och uppnå verklig påverkan i den verkliga världen som minskar utsläppen i snabbare takt? Visualisering av målen som sätts upp av en stad, region eller land och hur implementeringen av olika policys påverkar uppnåendet av dessa mål är viktiga verktyg.

Lyssna till Erica Eneqvist, klimatstrateg på Stockholms stad. Erica Eneqvist arbetar som klimatstrateg på stadsledningskansliet inom Stockholms stad. Hon arbetar med att utveckla stadens arbetssätt och samarbeten för att snabbare komma framåt i klimatomställningen och nå målet: ett klimatpositivt Stockholm 2030. Erica har en bakgrund inom stadsutveckling på ett svenskt forskningsinstitut. Där disputerade hon förra året på temat kommunala organisationer, innovationsåtgärder och samhällsvärden.

 

Lyssna till klimatstrategen från Stockholm (på YouTube)