Tydliga mål mot buller för Göteborgs stadsparker

Buller är den miljöstörning som dagligen drabbar flest antal göteborgare. Den dominerande bullerkällan är trafikbuller från vägar och spår. De flesta bullerutsatta invånarna bor i centrala Göteborg eller utmed de större lederna. I Göteborg beräknas mer än 100 000 boende vara utsatta för trafikbuller vid sin bostad som överskrider det nationella riktvärdet 55 dBA som…

 • Av: Göteborg stad

  När kommunerna sätter forskningsagendan

  Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

   Smart distribution för en trevligare stad

   Varutransporter till butiker i våra städer är en förutsättning för en levande stad, men innebär också trafik som försämrar miljö och säkerhet för dem som i bor i staden. För att effektivisera den trafiken har man i projektet Samcity tagit fram en affärsmodell för samkörning av varor.

   • Av: Vinnova

    Testbädd för stadsbönder

    Det är populärt att odla i våra städer och i projektet Stadsbruk vill man ta det ett steg längre. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att odla i staden för försäljning. – Det skapar sysselsättning, men också en tryggare och trevligare stad, säger landskapsarkitekten och projektutvecklaren Karin Sunde Persson.

    • Av: Vinnova

     Med TOR vill vi skapa ditt andrum i storstaden!

     I världens storstäder hamnar bullerfrågan allt längre upp på agendan. Urbanisering, stadsförtätning, ständigt ökande trafikintensitet, stadsnära industrier och flygplatser samt ständigt pågående byggprojekt genererar ohälsa, exempelvis i form av sömnsvårigheter, stressrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar, en försämring av allmänt välmående och en minskning av koncentrationsförmåga och arbetsprestation. Enligt EU är redan idag 40 % av befolkningen…

     • Av: VINNOVA

      Föreläsning om stadsträd

      Thorbjörn Andersson kan stadens träd. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist De flesta stora träd i våra städer är gamla. Många av de yngre klarar sig dåligt. Detta trots att vi vet att träd och grönska har många positiva effekter. Den 19 mars håller landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson en föreläsning i Ultuna om vikten av träd i städer. Föreläsningen…

      • Av: Movium