Till innehåll på sidan
Utlysning: Attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen. Foto från bostadsområdet Jakriborg i Skåne.

Foto: Sonny Modig/Boverket

Utlysning: Attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen

Utlysningen blir genomförd inom programmet ShiftSweden. Den är en del av Impact Innovation, ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Missionen är att ställa om Sverige, fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Programmets ambition är att visa hur omställningen kan ske på 100 platser under tio år.

 

ShiftSweden för omställning

Syftet med den här utlysningen är att stimulera förmågan att föreställa sig olika framtider, utmana och generera diskussioner samt forma framtidens hållbara omställning inom samhällsbyggnad och mobilitet. ShiftSweden anser att tre stora skiften är nödvändiga inom samhällsbyggnad och mobilitet för att en omställning ska vara möjlig:

  • Från resurskrävande linjära samhällsbyggnadsprocesser till hållbara och värdeskapande cirkulära affärsmodeller.
  • Från ohållbara transporter till en ny frihetsreform med konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.
  • Från samhällsplanering i stuprör till ett integrerat ekosystem för byggd miljö och mobilitet.

Projekten kan välja att fokusera på ett eller båda skiftena inom samhällsbyggnad och mobilitet. De ska också inkludera det tredje skiftet om ett integrerat ekosystem. Utlysningen stänger den 10 september 2024 kl 14:00.

Länk

Impact Innovation: Utforma framtidens platser (på vinnova.se)