Attraktiva livsmiljöer är robusta och resilienta

Det behövs satsningar på robusthet i samhällsbyggnadsfrågorna, något som ibland förstås som synonymt med resiliens och motståndskraft i klimatfrågorna, men som har med fler saker att göra än så. Mitt i Corona-krisen är dessa frågor mer aktuella än någonsin, inte minst ut ett europeiskt perspektiv.

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Webbinarieserie om hållbarhet i planprocessen del 2

  Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen – som är lag från och med i år – kräver att barnets bästa ska beaktas och ana­lyseras i alla beslut som berör barn. Därför är det viktigt att vi i planeringsarbetet uppmärksammar dessa frågor och på ett tydligt sätt redovisar hur barnperspektivet har beaktats.

  • Av: Ekologigruppen

   PLAN – Nu formas framtiden

   26 oktober bjuder ArkDes tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter. Anmälan Fullständigt program Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön är inne i en expansiv…

   • Av: ArkDes, Boverket, FFS

    Caminos Framtidsdag 2017

    Camino Magasin och ArkDes arrangerar tillsammans Caminos Framtidsdag som berör frågeställningarna: Håller jorden och resurserna? Är vi på väg åt rätt håll? Välkommen till en dag full av inspiration, forskning, nya idéer och spännande möten. Tid: 08.30–17.00 (programmet startar 09.30) Anmälan: Anmälan Caminos Framtidsdag (vegetarisk lunch och fika ingår) Dagen inleds med en omvärldsanalys och trendspaning…

    • Av: Camino och ArkDes

     Vardagen i centrum för hållbarhetsarbetet från expertis och effektivitet till vardagslivets dynamik

     KRÖNIKA. Det samtida hållbarhetskonceptet kan ses som både otydligt och avpolitiserat men med hjälp av människors vardagsliv går det att hitta sätt att politisera hållbar stadsutveckling.När jag på uppdrag av Helsingborgs stad inledde min masteruppsats om hållbar stadsutveckling inom humanekologi vid Lunds universitet började jag fundera över vad ordet hållbarhet egentligen innebär? Hur har begreppets betydelser utvecklats och vilka aktörer styr över dessa betydelser?

     • Av: Hilda Wenander

      Hållbarhet för vem?

      Storskaligt jordbruk och monokulturer orsakar problem för insekterna. Text och foto: Anders Henning När vi talar om hållbar utveckling, utgår vi ofta ifrån våra skyldigheter gentemot kommande generationer. Men hur blir det om vi ser på våra handlingar med naturens egenvärde som utgångspunkt? Anders Henning, student vid SLU, beskriver med ett antal exempel vilken inverkan…

      • Av: SLU

       Det finns inget rätt eller fel - exempel från Malmö

       Text: Nsrin Al-Ashraf Ett faktum är att världen just nu genomgår stora förändringar i den urbana miljön. Städer runt om i världen växer och samhällen möts av stora utmaningar för att kunna hitta långsiktiga lösningar och bevara en god livsstil för sina medborgare. Idag bor cirka 85 % av Sveriges befolkning i städer och tätorter,…

       • Av: SLU

        Nästan gratis växthus

        Våren står för dörren – åtminstone i södra Sverige. Samma scen som i fjol, och året dessförinnan, utspelar sig igen: Vinterbleka svenskar lufsar yrvakna ut ur idet, lusläser trädgårdsmagasin och vallfärdar sedan till byggvaruhusen för att köpa växthus och fröpåsar. Drömmen om att odla egen mat har kanske aldrig varit så stark som nu. Men…

        • Av: Omvärld