Till innehåll på sidan
Resurseffektiv bebyggelse. Solceller på en lada

Resurseffektiv bebyggelse . Skrivet av, Energimyndigheten

Genom programmet Resurseffektiv bebyggelse finansierar Energimyndigheten forskning och innovation. Det ska bidra till ny kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse utan negativ…

EU City Lab om livsmedel . Skrivet av, URBACT

Evenemanget kommer att fokusera på offentlig upphandling för mer lokal, säsongsbetonad och hållbar mat. Genom diskussioner, kunskapsdelning och gruppaktiviteter syftar eventet till att utforska hur…