Till innehåll på sidan
Utlysningar från URBACT och EUI. Foto på människor runt ett bord som samarbetar.

Foto: European Urban Initiative

Utlysningar från URBACT och EUI

Nu är det nya utlysningar på gång från URBACT och European Urban Initiative. Peer review, Good Practices, Innovative Actions och City to City.

Peer review: strategistöd för hållbar stadsutveckling

Önskar din kommun få inspel på ert strategiarbete för hållbar urban utveckling? Eller skulle ni kunna bistå en annan europeisk stad i arbetet med sin strategi?

Då finns möjligheten att ansöka i European Urban Initiatives utlysning för Peer Review, öppen 12 mars till 30 april.

Peer Review är en kapacitetsbyggande aktivitet som EUI erbjuder för att stödja europeiska städer. Den går ut på att förbättra utformningen och genomförandet av städernas strategier för hållbar stadsutveckling.

Mer information finns här (på european-initiative.eu)

Good Practices

URBACT har en utlysning öppen för Good Practices den 15 april till 30 juni 2024.

Utlysningen frågar efter Good Practices inom hållbar stadsutveckling som har blivit testade och gett positiva effekter lokalt, som är deltagande och integrerade, relevanta för EU och har potential att överföras till andra städer.

De Good Practices som har valts ut kommer överföras till andra europeiska städer genom nätverk som beviljas i utlysningen för Transfer Networks april till juni 2025.

För mer information, besök URBACTs europeiska hemsida nedan.

Mer information finns här (på urbact.eu)

Innovative Actions

EUIs utlysning för Innovative Actions lanseras i maj 2024 och är öppen till oktober 2024. Varje projekt kan få upp till 5 millioner euro i finansiering från EUI under en projekttid på högst 3,5 år.

Utlysningen riktar sig till innovativa projekt med fokus på energiomställning och teknik i städer.

Energiomställning – EUI syftar till att stödja testning av överförbara och skalbara innovativa lösningar i verkliga miljöer för ekonomiskt lönsamma, smartare och mer integrerade lokala energinätverk.

Teknik i städer – EUI syftar till att stödja testning av innovativa lösningar som drivs av ny teknik i verkliga miljöer för bättre tjänster till medborgarna och/eller för att öka lokala myndigheters kapacitet att erbjuda dessa tjänster.

Mer information finns här (på european-initiative.eu)

City to City

Denna utlysning har varit så populär att European Urban Initiative (EUI) har gjort om den till en permanent öppen utlysning.

Kommuner får möjlighet att utbyta kunskap med en annan europeisk kommun inom områden kopplade till hållbara städer och samhällen.

Städerna får finansiering för att besöka varandra och fördjupa sig i varandras erfarenheter. Det kan vara utmaningar där ni vill lära av andra men också områden där ni känner att ni har bra exempel som ni gärna delar med er av. Kanske detta kan hjälpa din kommun att komma framåt i en utmaning ni står inför?

Det finns redan nu en pågående matchning mellan städer och olika teman. För att se denna kan ni skapa ett konto på Portico. Där går att läsa om vilka utmaningar städer i Europa söker samarbete inom. Här skapar ni kontot. Man tar emot ansökningar emot löpande och man kan skicka in en intresseanmälan här. För mer information, besök EUIs europeiska hemsida nedan.

Mer information finns här (på european-initiative.eu)