Till innehåll på sidan

EU City Lab om livsmedel

Evenemanget kommer att fokusera på offentlig upphandling för mer lokal, säsongsbetonad och hållbar mat.

Genom diskussioner, kunskapsdelning och gruppaktiviteter syftar eventet till att utforska hur offentlig upphandling kan bli en hävstång för övergången till mer hållbara lokala livsmedelssystem i europeiska städer.

EU City Lab äger rum i Liége i Belgien 29-30 maj.

Evenemanget

Evenemanget kommer att fokusera på offentlig upphandling av mer lokala, säsongsbetonade och hållbara livsmedel. Det blir diskussioner och kunskapsutbyte, tematiska sessioner, ”walkshops” och gruppaktiviteter. Evenemanget syftar till att utforska hur offentlig upphandling kan bli en hävstång för hållbarhetsomställningen av lokala livsmedelssystem i europeiska städer.

Detta City Lab är en unik möjlighet att:

  • Ta reda på hur Liège lyckades lära sig av andra städer och anta ny god praxis inom området för kollektiv skolbespisning, som en del av URBACT BioCanteens#2 Transfer Network
  • Ta del av de metoder som andra EU-städer har prövat för att främja offentlig upphandling som en hävstång för hållbarhet i lokala livsmedelssystem.
  • Besök platser i Liège och utbyt med lokalbefolkningen om hållbar mat i hela staden, medborgarengagemang och lärandegemenskaper
  • Förbättra din förståelse av EU:s landskap kring lokala livsmedelssystem
  • Ta med dig inspirerande lärdomar och konkreta verktyg hem för att driva på omvandlingen i din stad

Evenemanget kommer att samla stadsrepresentanter och experter på stadspolitik från hela Europa. De arbetar med den gröna omställningen av lokala livsmedelssystem.

Mer information och anmälan finns (på urban-initiative.eu)