Jordbruksmark i planeringen – att bruka eller förbruka

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse, den ska endast bli bebyggd i särskilda fall. Ändå används ofta bördig mark på ett mycket kortsiktigt sätt, trots att ett varmare klimat troligtvis kommer att ge Sverige ett mycket gynnsamt odlingsklimat. Det skriver Hillevi Eklund. När jordbruksmark en gång har exploaterats kommer den med största…

  • Av: EKOLOGIGRUPPEN

    Personliga ting!

    Designers väljer föremål i Arkitekturmuseets jubileumsutställning Livsmedel Arkitekturmuseet har bjudit in representanter från form- och designvärlden att välja ett personligt föremål som betyder mycket för dem och att berätta om sin relation till det objekt. Nu visas föremålen i vår jubileumsutställning Livsmedel tillsammans med deras personliga berättelse. Dessa val utgör det nya sortimentet i utställningen…

    • Av: Arkitektur- och designcentrum