Till innehåll på sidan
Rådets strategiska möte i april. Foto på Andreas Carlson

Statsrådet Andreas Carlson. Foto: Christer Lindblad

Rådets strategiska möte i april

Under torsdagen förra veckan höll Rådet för hållbara städer sitt årliga strategiska möte. På dagordningen stod information och strategiska diskussioner om rådets framtida arbete för ett hållbart samhälle, som exempelvis hantering av målkonflikter, strategisk styrning av stöd till kommuner, fokusområdet social hållbarhet och det gemensamma projektet Visioner i norr steg 2.

Agendan

Rådets möte ägde rum i Sveriges Kommuner och Regioners lokaler i Stockholm. Viktiga ämnen var också uppdragen mot Norrbotten och Västerbotten där Tillväxtverket tagit en ledande roll för rådets räkning. Många av myndigheterna i Rådet har uppdrag riktade mot Norrbotten och Västerbotten och en samordning av dessa kan göra myndigheternas arbete mer effektivt och verksamt.

Inbjudna inspirationstalare till punkten om strategisk styrning av rådets verksamhet var landshövding Helene Hellmark Knutsson som talade om innovationsprogrammet SustainGov och Anita Aspemark, vd för IQ Samhällsbyggnad, som delgav de första tankarna kring innovationsprogrammet Shift2Access.  Rådet ser fram emot att följa innovationsprogrammen och flera av myndigheterna är redan nu delaktiga i flera av programmen.

Resultatet av diskussionerna var att flera av myndigheterna i Rådet nu kliver fram för att driva ett flertal projekt i linje med Rådets uppdrag från regeringen exempelvis policylab, vägledningsarbete för att främja hantering av målkonflikter samt kunskapsuppbyggnad.

Rådet för hållbara städer jämte rådets experter. Foto: Christer Lindblad

Ministerbesök

Mötet avslutades med ett besök av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Statsrådet betonade många av de frågor som rådet tidigare hade diskuterat under dagen. Målkonflikter, stadsutveckling, planeringens betydelse och vårt gemensamma ansvar i samhället för att öka attraktivitet och trygghet. Han menade att rådet är ett väl fungerande forum för hållbar stadsutveckling och tackade rådets ledamöter för det gångna årets arbete. Andreas Carlson tog också upp vikten av att ge stöd till återuppbyggnaden av Ukraina och tackade för att många av myndigheterna redan idag bidrar med kunskap till kollegorna i de ukrainska myndigheterna.

Omvandlingen i landet och speciellt i norr var också i fokus i det statsrådet berörde och särskilt behovet av snabb uppbyggnad av bostäder. Här menade Carlson att rådet är en viktig resurs i den statliga arbetet, och han nämnde särskilt utlysningen Visioner i norr.

Andreas Carlson såg fram emot att få följa och ha en fortsatt dialog med rådet.