En kommungrupp knyts till Rådet för hållbara städer

Genom att koppla en kommungrupp till Rådet för hållbara städer tydliggörs arbetet. Vi hoppas att vi tillsammans ska skapa lösningar på utmaningar och hinder som upplevs i vardagen hos kommunerna. I Rådet för hållbara städers första rapportering till regeringen i juni i år lyfts ett antal åtgärder fram som avgörande för arbete med hållbar stadsutveckling.…

  • Av: Rådet för hållbara städer

    Det här är Rådet för hållbara städer En del av Sveriges politik för arkitektur och stadsutveckling

    I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Varje år publiceras en åtgärdslista på Hållbar Stad där Rådets kommande aktiviteter redovisas. Rådet för hållbara städer…

    • Av: Rådet för hållbara städer