Till innehåll på sidan

Teamen som ska tänka nytt kring platser i norr

Ödehus i Älvdalen, Boden. Isbanan i Luleå. Bruksorten Örviken i Skellefteå. Älvrummet i Gällivare. Tomtebostrand i Umeå och Svappavaara, Kiruna. Där finns de utvalda teamen som ska tänka nytt tillsammans med kommunerna. I projektet används en ny modell för innovation. Team med arkitekter, formgivare, antikvarier, ingenjörer, kreatörer och konstnärer är inbjudna. Uppgiften är att utforska och ge perspektiv i utvecklingen av attraktiva, trygga och hållbara samhällen.

Projektet är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Det är det andra innovationsprojektet inom “Visioner i Norr”. ArkDes leder arbetet och det finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna. De finns inom grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. I satsningen ställer man frågan om kvalitativa platser och bostäder kan skapas på kort tid, samtidigt som befintliga resurser tillvaratas.

Attraktiva platser genom samhällsutveckling och förvaltning

Rådet för hållbara städer och kommunerna har valt ut specifika platser som teamen ska ta fram förslag och nytänkande kring. Det är för att utforska och bidra till arbetet med den gröna nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen. Tanken är att arbetet ska mynna ut i nya arbetsmodeller. De ska underlätta för kommunerna i sitt framtida arbete.

Västerbotten och Norrbotten är först ut att delta i projektet. Förhoppningen från Rådet för hållbara städer är att fler kommuner i hela Sverige ska kunna utnyttja resultaten och använda sig av dem i framtiden.

  • Det här projektet handlar om att kommunerna har en dubbel uppgift och utmaning. Behovet är stort av att snabbt bygga bostäder för att möta nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen. Samtidigt måste livsmiljöerna bli attraktiva och långsiktiga för människor som redan bor här. Det säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.
  • Rådet för hållbara städer vill stödja kommunerna. I projektet kopplar man samman team i nära samarbete med kommuner. De ska ta fram konkreta förslag på hur platser kan bli gestaltade med hjälp av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Det ska bli en miljö som utvecklas och förvaltas så att den blir bättre för dem som bor och verkar i området, i nutid och i framtid, avslutar Jessica Segerlund.

Teamen och platserna är:

Boden: Ödehusen i Älvdalen. Team: Boden

Gällivare: Älvrummet, Vassara älv. Team: När horisonter möts

Kiruna: Svappavaarra. Team: Berätta mig vidare

Luleå: Isbanan. Team: Isspår

Skellefteå: Örviken. Team: Örviksgruppen

Umeå: Tomtebo strand. Team: VEX

Information om teamen

Utförlig information om teamen, bilder etc finns i pressrummet (på arkdes.se)