Till innehåll på sidan
Utlysning: Kreativitet i norrkommuner. Bild på utlysningens logga - en blå platta med text.

Utlysning: Kreativitet i norrkommuner

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin i grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningarna ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara platser och bostäder på kort tid? Det ska ske samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapar långsiktigt goda livsmiljöer med god kvalitet. Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i Norr steg 2 ingår i Rådet för hållbara städers uppdrag att stödja kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Den stärker också omställningskraften i frågor om långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer. Genom att skapa förutsättningar för nytänkande och innovativa lösningar, ger Visioner möjlighet för de deltagande kommunerna att gå från ord till handling.

Utlysningen

Utlysningen Visioner i Norr steg 2 sker i samverkan mellan Rådet för hållbara städer och kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå. Utlysningen syftar till att skapa nya och kompletterande infallsvinklar, metoder och tankesätt på samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt är meningen att den tar fram långsiktiga utvecklings- och förvaltningsstrategier. Visioner vill omhänderta erfarenheter och förslag från Visioner: i norr som genomfördes 2022. Genom att utgå från lokala geografier och utmaningsområden ska Visioner leda till konkreta prototyper.

Resultat och lärdomar från Visioner: i norr (2021–2022) finns dokumenterat i en slutrapport på www.hallbarstad.se

Mer information

Länk till utlysningen (på arkdes.se)