Rådet för Hållbara Städer

Attraktiva livsmiljöer är robusta och resilienta

Det behövs satsningar på robusthet i samhällsbyggnadsfrågorna, något som ibland förstås som synonymt med resiliens och motståndskraft i klimatfrågorna, men som har med fler saker att göra än så. Mitt i Corona-krisen är dessa frågor mer aktuella än någonsin, inte minst ut ett europeiskt perspektiv.

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  När det omöjliga blir möjligt

  Forskare har studerat hur COVID-19 pandemin har påverkat arbets- och resmönster hos medarbetare i svenska myndigheter. Resultaten indikerar att den långsiktiga påverkan på samarbetsformer och möten är större än pandemins påverkan på pendlingsvanor.

  • Av: K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

   Myndigheter är igång med klimatanpassningen

   Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar vi nu, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete.

   • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

    Mest lästa artiklarna

    Attraktiva livsmiljöer är robusta och resilienta

    Det behövs satsningar på robusthet i samhällsbyggnadsfrågorna, något som ibland förstås som synonymt med resiliens och motståndskraft i klimatfrågorna, men som har med fler saker att göra än så. Mitt i Corona-krisen är dessa frågor mer aktuella än någonsin, inte minst ut ett europeiskt perspektiv.

    Av: IQ Samhällsbyggnad

    Lastcyklar – ett smidigt och hållbart transportalternativ i staden

    Visste du att ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer? En stor del av dessa transporter skulle kunna göras med hjälp av andra transportsätt. Energikontor Sydost arbetar just nu med ett par olika projekt där målet är att främja alternativa transportmedel, främst olika former av lastcyklar, för att bidra till att flera hållbarhetsmål uppnås.

    Av: Energimyndigheten
    Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

    Kalendarium

    Gå till kalendariet
    På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
    • Filter: