Rådet för Hållbara Städer

Myndigheter är igång med klimatanpassningen

Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar vi nu, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete.

 • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

  Från flygfält till Karmapark

  Kan en plats ha ett samvete? Post-corona kommer det finnas ett momentum i samhället att ta itu med klimatkrisen på allvar. Bromma flygplats med dess skyhöga nettoutsläpp av växthusgaser måste omvandlas, från en transitzon för sunkigt weekendflygande till ett resmål i sig självt sjudande av liv. Här kan en symbolladdad omställning ta plats som bygger en framtid på god karma via återbruk, kolsänkor, lokala kretslopp och hemester – helt enkelt en Karmapark!

  • Av: Urbio

   Ny film ska inspirera till klimatanpassning

   Nästan alla påverkas vi av ett klimat i förändring. Men hur går det med anpassningsarbetet? Känns det svårt och stort? Nu har vi på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning gjort en ny film som riktar sig till medarbetare och beslutsfattare i kommuner, eller andra typer av organisationer. Filmen visar flera exempel på hur man kan hitta lösningar.

   • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

    Mest lästa artiklarna

    Vad behöver våra städer i kristider?

    Ålderskriser, relationskriser och samhällskriser har några gemensamma nämnare. De är aldrig välkomna när de knackar på dörren, de är smärtsamma att ta sig igenom och på den snåriga vägen genom blottas såväl styrkor som svagheter. I bästa fall kommer vi ut klokare på andra sidan – med nya insikter, bättre självkännedom och med en skarp påminnelse om vad som är allra viktigast för oss.

    Av: Ekologigruppen
    Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

    Kalendarium

    Gå till kalendariet
    På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
    • Filter: