Rådet för Hållbara Städer

Välkommen till nya Klimatanpassning.se

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

 • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

  Mest lästa artiklarna

  Sociala värden och barnperspektiv inom stadsbyggnad – från fina ord till verkligt genomslag?

  Frågor om social hållbarhet får allt högre prioritet inom flera områden i samhällsplaneringen. Vi kan idag stödja oss på både forskning och erfarenhet och flera olika metoder och verktyg testas för att få in perspektivet i planprocessen. Trots detta är vi många som upplever att de sociala värdena, och framförallt barnperspektivet, inte får tillräckligt gehör när besluten väl tas. Vad krävs för att de ska tas på allvar och få genomslag?

  Av: Ekologigruppen

  Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om städers och kommuners organiseringsutmaningar

  Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det finns fler nyanser och andra sidor av detta begrepp. För att lyfta fram en problematiserande diskussion har bland annat RISE, Mistra Urban Futures och Vinnova tagit fram en forskningsantologi som fokuserar på innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag.

  Av: Nationell samverkan Innovationsplattformarna

  Samhällsplanering för omställning (steg 1)

  Formas utlyser medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

  Av: Formas
  Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

  Kalendarium

  Gå till kalendariet
  På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: