Rådet för Hållbara Städer

Coronapandemins påverkan på Malmöbors resvanor

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att kvinnor och de som bor i områden med lägre medelinkomst i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra och att denna skillnad ökat under pandemin.

 • Av: En blogg om klimatanpassning

  Soltänk i planeringen av hållbara kvarter

  I den framtida staden ses solen som en självklar energikälla. För att ta tillvara på solens energi i en stad är byggnaderna centrala, men även torg, parker och uteplatser blir viktiga platser för att använda solenergin. Sverige deltar i ett internationellt forskningsprojekt för att öka kunskapen kring planering av solenergi i stadsdelar och kvarter. I projektet ingår även att ta fram förbättrade metoder och rutiner för solenergiplanering, som kan underlätta för berörda aktörer.

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

   Vallfartsvisten välkomnar vandrare

   Vi människor är evolutionärt stöpta för att vandra. Att förflytta sig till fots är både fysiskt och psykiskt hälsofrämjande. Kan mer komfortabla Vallfartsvisten längs vandringslederna runt våra städer vara ett sätt att få fler att bege sig ut i naturen och på så sätt motverka vår tids hälsovådliga inomhussittande?

   • Av: Urbio

    Mest lästa artiklarna

    Vallfartsvisten välkomnar vandrare

    Vi människor är evolutionärt stöpta för att vandra. Att förflytta sig till fots är både fysiskt och psykiskt hälsofrämjande. Kan mer komfortabla Vallfartsvisten längs vandringslederna runt våra städer vara ett sätt att få fler att bege sig ut i naturen och på så sätt motverka vår tids hälsovådliga inomhussittande?

    Av: Urbio
    Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

    Kalendarium

    Gå till kalendariet
    På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
    • Filter: