Till innehåll på sidan

Finansiering

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu. Det finns mer information om nationella forsknings- och innovationsprogram, eller stöd med inriktning på omställning till hållbara städer. Läs på varje myndighets webbsida. Energimyndigheten Utlysningar från Energimyndigheten. Formas Utlysningar från forskningsmyndigheten Formas. Tillväxtverket Utlysningar från Tillväxtverket. Planerade utlysningar från Tillväxtverket. Vinnova Utlysningar från innovationsmyndigheten Vinnova. Swecris - Vetenskapsrådet I databasen Swecris kan du söka, jämföra och ta fram statistik om svenska forskningsprojekt. Här finns information från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe - Swecris. Ymner På webbplatsen Ymner finns en mängd olika vägar för finansiering och utlysningar.