Till innehåll på sidan

Finansiering

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu. Det finns mer information om nationella forsknings- och innovationsprogram, eller stöd med inriktning på omställning till hållbara städer. Läs på varje myndighets webbsida. Energimyndigheten Utlysningar från Energimyndigheten. Kommande utlysningar från Energimyndigheten/kommande. Formas Utlysningar från forskningsmyndigheten Formas. Tillväxtverket Utlysningar från Tillväxtverket. Planerade utlysningar från Tillväxtverket/planerade. Vinnova Utlysningar från innovationsmyndigheten Vinnova. Swecris - Vetenskapsrådet I databasen Swecris kan du söka, jämföra och ta fram statistik om svenska forskningsprojekt. Här finns information från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe - Swecris. Ymner På webbplatsen Ymner finns en mängd olika vägar för finansiering och utlysningar.