När kommunerna sätter forskningsagendan

Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Vad är varsam energieffektivisering?

  Solceller på ett Georgianskt hus, Edinburgh. Foto: Helen Simonsson (CC BY) Är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden? Ja, det är möjligt om det genomförs på ett varsamt sätt utifrån byggnadens förutsättningar. – Begreppet varsam är kopplat till varsamhetskravet i Plan- och bygglagen, PBL, och med…

  • Av: extern skribent

   DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

   160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

   • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

    Lerums kommun

    Lerums kommun deltog i projektet för att lyfta klimat- och energifrågorna generellt tillsammans med planprocesser och projekt i kommunen. Överlag innebar deltagandet att kommunen arbetade med att bryta upp stuprörsplanering, genom att aktivt få in fler kompetenser och erfarenheter i planprocesser.

    • Av: energimyndigheten

     Sala kommun

     Sala kommun har sedan en lång tid haft en framträdande position i miljöarbetet, bland annat genom projektet Vår bit av jorden, Plan för Sala ekokommun och ett tidigt engagemang i Sveriges ekokommuner. Ett naturligt steg i detta blev att medverka i Uthållig kommuns projekt Fysisk planering för ett hållbart samhälle, mellan 2009-2011. Sala deltog i projektet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centralorten Sala; Plan för Sala stad. Mycket tid och energi lades på att få in olika delar av förvaltningen i processen, liksom på en bred dialog med kommunens invånare.

     • Av: energimyndigheten

      Politisk förankring nyckel till hållbart resande i Moheda

      Alvesta kommun arbetade med nya metoder för att öka hållbarhetsgraden i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för stadsdelen tätorten Moheda. Som en följd av detta fick man såväl en FÖP med fokus på hållbarhet som bättre samarbete mellan förvaltningsgränser och med allmänheten.

      • Av: energimyndigheten

       Smarta städer i ny pod

       Behöver Sverige bli bättre på att exportera sitt kunnande inom hållbar stadsutveckling? Vilken roll har Energimyndigheten i arbetet med att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och smarta städer? Mattias Höjer, professor på KTH och Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council ger sin syn på hållbara och smarta städer och pekar ut några…

       • Av: Energimyndigheten

        Sätt människan i centrum

        Strax innan jul samlades ett sjuttiotal deltagare på Folkets hus i Stockholm för att diskutera hållbar stadsutveckling med koppling till energiområdet, och hur Energimyndigheten kan bidra till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och hållbara städer. Hearingen inleddes med en presentation av några av de befintliga projekt som Energimyndigheten stödjer. Smarta nät för ett…

        • Av: Energimyndigheten

         Hållbar planeringsprocess i Västervik

         Nybyggd biogasstation för bilar. Foto: Västerviks kommun 2007 beslutade Västervik kommun att revidera sin översiktsplan. Man deltog vid den här tiden i Energimyndighetens program Uthållig kommun och projektet ”Fysisk planering för en hållbar utveckling”. Det sistnämnda drevs under Uthållig kommun och syftade till att föra in ett energi- och hållarhetsperspektiv i planeringsprocessen i de medverkande…

         • Av: Energimyndigheten

          From Dusk to Dawn – the Quality of Energy Efficient Lighting

          HållBar i samarbete med Energimyndigheten Tisdagen den 5 november, 18.00-20.00 på Café Blom, Arkitektur- och designcentrium Kvällens HållBar är en mingeltillställning för alla intresserade där programmet består av en modererad paneldiskussion om ljus och belysning men även en utställning från Energimyndighetens Testlab, som sätter ljuset på belysningen. Du får bl.a. lära dig mer om färgtemperatur…

          • Av: Omvärld