Till innehåll på sidan
Energibesparing inom offentlig sektor – viktigt bidrag till ett hållbart energisystem

Illustration: Energimyndigheten

Ökad resurseffektivitet och cirkularitet längs batterivärdekedjan

Nu kan du som forskar på batteriområdet söka stöd för forskning och innovation inom flera relevanta områden för att bidra till en hållbar batterivärdekedja.

Utlysningen är den första inom Energimyndighetens nya program Hållbar batterivärdekedja. Utlysningen ska bidra till ökad energi- och resurseffektivitet och cirkulära processer i Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja och därigenom bidra till stärkt och bibehållen konkurrenskraft för svenska aktörer, en hållbar elektrifiering av transporter och ett resilient energisystem.

Vad kan du söka stöd för?

I utlysningen efterfrågar vi särskilt projekt inom följande områden (de är redovisade utan inbördes rangordning):

 • nya och utvecklade batterikemier
 • material-, energi- och resurseffektivitet
 • produktionsutrustning
 • modelleringsverktyg
 • diagnostik och hälsoprestanda
 • systemanalyser för olika batterispår
 • synteser och genomförbarhetsstudier.

Utlysningen är även öppen för ansökningar inom hela programmets bredd. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under Läs detta innan du söker.

Projekt som adresserar särskilt efterfrågade områden i denna utlysning kommer att bli prioriterade i de fall bedömningen i övrigt väger lika.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens mål kan söka (se avsnitt ett i den fullständiga utlysningstexten). Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer med anknytning till batterivärdekedjan.

Beakta jämställdhet och mångfald vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt utifrån projektets mål och effekter.

Mer information

Här finns information om utlysningen (på energimyndigheten.se)