Energiåtervinning skapar nya företag

Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo? – Idag försvinner nästan all energi från fastigheter ut i luft eller…

 • Av: Tillväxtverket

  Mer än bara kilowattimmar Nytt verktyg visar mervärden av energieffektivisering

  Nu finns ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering! Det riktar sig till dig som arbetar med energieffektivisering i offentlig sektor. Energieffektiviseringsåtgärder kan leda till så mycket mer än färre kilowattimmar och minskade kostnader. Det kan handla om förbättrad hälsa, minskade utsläpp av växthusgaser och ökad sysselsättning, till exempel. Nu har Energimyndigheten…

  • Av: Energimyndigheten

   Det smarta hemmet i ny version

   Med sensorer och data från all tänkbar elektronik kan framtidens bostäder lära känna sina boende och anpassa sig efter dem. I Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby kan man undersöka hur hemmets uppkopplade prylar fungerar tillsammans. Det som vid första anblick ser ut som en vanlig studiolägenhet är i själva verket ett nytt laboratorium för framtidens boende.…

   • Av: Vattenfall

    Almedalen: K2

    Möt K2 i Almedalen! Bilen står stilla 97% av tiden – borde vi dela mer? Stora ytor används idag för parkering av bilar som endast används 3% av tiden. Med i snitt 1,2 personer per bil är dessutom hela 75% av kapaciteten i dagens biltransporter outnyttjad. Kan delningsekonomin med bilpooler och samåkning bidra till ett…

    • Av: K2

     Framtidens hållbara hem Vad är det som har gått fel när det gäller våra bostäder?

     Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

     • Av: KTH

      Ny metod för helhetssyn på urbana byggnadsbestånd

      Allt fler människor flyttar till städer. För att uppnå en hållbar tillväxt av fastigheterna i städerna krävs en helhetssyn, men det saknas idag. I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2, "Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd", ska två forskare från Chalmers utveckla en metod för att snabba på till en hållbar omställning. Detta genom att ta hänsyn till behovs- och tillförselsidan, renoveringsåtgärder samt möjligheter för ny- och tillbyggnad.

      • Av: IQ Samhällsbyggnad

       Energismart Samhällsplanering

       Hur kan man som planerare tackla de stora energi- och klimatutmaningar som vi står inför?  I skriften Energismart Samhällsplanering samlas goda exempel på hur man i olika städer har arbetat metodiskt och kreativt med att integrera energiperspektivet i den fysiska planeringen "Dagens samhällsplanering har att utgå från en verklighet där kommuner i högre grad än…

       • Av: Energimyndigheten

        Motorvärmar-app, hockey och tuffa mål sparar energi

        VI HAR ANTAGIT UTMANINGEN. För att nå klimatmålen måste vi minska vår energianvändning. Earth Hour City Challenge-städerna visar vägen med innovativa lösningar som även sparar pengar och ger bättre livskvalitet. Piteå sparar energi med en app som styr motorvärmare och genom kraftfull satsning på isolering av innertak. Växjö energieffektiviserar när de bygger nytt och renoverar…

        • Av: WWF

         Energilyft för framtidens byggnader

         I framtiden ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. Det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energimyndigheten gör därför en stor kunskapssatsning som ska lyfta kompetensen till nästa nivå, bland annat med webbutbildningen Energilyftet. För att energieffektivisera krävs att vi både tänker och bygger på helt nya sätt! Det innebär…

         • Av: Energimyndigheten