Till innehåll på sidan
Kulturvärden i energideklarationen. Kvinna med barnvagn och män som jobbar vid ett fönster

Foto: Annika Ragnarsson CC BY

Kulturvärden i energideklarationen

Åtgärder som sparar energi i en byggnad, som att byta fönster, kan ha stor påverkan på kulturhistoriska värden.

För att öka förmågan att ta hand om kulturvärden i samband med energieffektiviseringar har Riksantikvarieämbetet, Boverket och forskningsinstitutet RISE genomfört studien ”Kulturvärden i energideklarationen”. Studien belyser brister i dagens system med energideklarationer kopplat till kulturvärden och ger förslag på förbättringar. Bland annat visar studien att ungefär hälften av alla kulturskyddade byggnader inte är med i energideklarationerna. En delrapport blev klar 2023. Vi räknar med att slutrapporten ska vara klar under 2024.

Mer information och ta del av delrapporten (på raa.se)