Till innehåll på sidan
Resurseffektivt samhälle med design och beteendevetenskap

Foto: Scandinav/Boverket

Resurseffektivt samhälle med design och beteendevetenskap

Har du en kreativ idé som kan minska den vardagliga energi- och resursanvändningen? Nu har du som forskar om, eller utvecklar produkter, lösningar och tjänster som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle möjlighet att få ekonomiskt stöd till ditt projekt.

Individers och gruppers val i vardagen har en direkt inverkan på samhällets energi- och resursanvändning. För att dessa val ska bli så resurseffektiva som möjligt och bidra till hållbara livsstilar, behövs ny kunskap och nya lösningar.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar till forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet kombinerar design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som skapar varaktiga beteendeförändringar och påskyndar omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets sakområde och till projektidéer som passar inom programmets ramar.

Exempel på utmaningsområden kan vara:

  • Lösningar som bidrar till en mer resilient vardag, det vill säga lösningar som minskar hemmets sårbarhet vid olika kristillstånd och underlättar för människor att påverka sin energi- och resursanvändning.
  • Nytänkande kring återbruk och minskad resursanvändning som på olika sätt inspirerar till ett resurssnålt samhälle, till exempel cirkulära lösningar och nya sätt att använda redan befintlig teknik och resurser.
  • Lösningar som på olika sätt adresserar en resurseffektiv framtid och hur en god vardag och boende kan se ut. Energimyndigheten ser gärna projekt som är inspirerade av, eller har kopplingar till, satsningar inom New European Bauhaus, där hållbarhet, estetik och inkludering är ledande värderingar, se New European Bauhaus.

Energimyndigheten vill särskilt lyfta möjligheten att söka medel för genomförbarhetsstudier som undersöker förutsättningarna för genomförandet av ett större projekt. Genomförbarhetsstudier är lämpliga då en projektidé behöver analyseras och utvärderas utifrån till exempel potential och resursbehov.

Projektförslag ska bidra till något eller några av programmets mål kan uppnås. Läs mer om vilka mål projekten ska bidra till i den fullständiga utlysningstexten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till programmets mål kan söka. Det kan vara:

  • företag, till exempel designbyråer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors designavdelningar, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till området
  • övriga aktörer med anknytning till området.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Vidare ses det som meriterande med deltagande och samfinansiering från näringslivet eller att projektet har en tydlig behovsägare som projektpart. Detta för att ytterligare kunna växla upp projektets nyttiggörande och spridning i samhället.

Jämställdhet och mångfald ska bli beaktade vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Det är ett krav att projektgruppen har kompetens inom alla tre områden energi, design och beteende.

Så mycket stöd kan du få

Utlysningen omfattar cirka 25 miljoner kronor. Ett projekt inom denna utlysning får maximalt 8 miljoner kronor i stöd.

Vill du veta mer? Se webbinarium om utlysningen

Den 13 december hölls ett webbinarium med information om utlysning 8 och tips på saker att tänka på om du vill ansöka. Här nedan kan du ta del av webbinariet i efterhand.

https://www.youtube.com/watch?v=vxn5_vDmB5o&t=

Nätverksgrupp på Linkedin

Gruppen Design för en energieffektiv vardag på Linkedin är en öppen nätverksgrupp för alla som vill hitta projektpartner för utlysningar/ansökningar till Design för energieffektiv vardag, och för pågående projekt i programmet som vill nätverka.

Det är öppet för alla att skapa ett inlägg kring ett ämne man önskar diskutera eller få inspel kring detta, eller om man söker en projektpartner inom ett specifikt område.

Design för en energieffektiv vardag på Linkedin

Varmt välkomna att gå med i gruppen!

Viktiga datum

Utlysningen är öppen för ansökningar fram till och med den 6 mars 2024.

Projektet kan starta tidigast den 1 augusti 2024 och pågå som längst till och med den 31 december 2028.

Länk för mer information

Resurseffektivt samhälle med design och beteendevetenskap (på energimyndigheten.se)