Till innehåll på sidan
Utlysning: Policy och styrmedel för en hållbar omställning. Utomhusmiljö med hus, grön miljö i bostadsområde och byggkran

Foto: Peter Kroon/Boverket

Utlysning: Policy och styrmedel för en hållbar omställning

Utlysningen finns inom programmen Net Zero Industry och Metals & Minerals. De finns inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation. Observera att datum för öppning av utlysningen är preliminär och kan komma att bli ändrad. Beräknat öppningsdatum är 31 maj 2024.

Så söker du

Utlysningens syfte är att bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning genom utveckling av policy och styrmedel för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll. Såsom lagar, regler, tillstånd, upphandling, ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder.

Ansökan sker hos Vinnova

Vad kan du söka stöd för?

Projekt som både ger underlag för och direkt bidrar till policyutveckling som främjar klimatneutral och cirkulär omställning.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst 3 projektparter ska medverka varav minst en industriaktör.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 18 oktober 2024.

Länk

Om programmen på Impact Innovation