Till innehåll på sidan
Utlysning - arkitektur och byggd miljö. Loggoillustration med människor, miljö och grönska.

Illustration: Eurocities

Utlysning – arkitektur och byggd miljö

Andra utlysningen för deltagare: peer learning-besök om högkvalitativ arkitektur och byggd miljö. Vill du lära dig om högkvalitativ arkitektur och byggd miljö från andra europeiska städer och regioner? Här har du chansen att delta i EU:s peer learning-besök hösten 2024.

Baserat på Living Spaces-katalogen över god praxis, är peer-learning-besöken ett tillfälle att på egen hand se hur andra städer och regioner har implementerat policyer och projekt som bidrar till en livsmiljö av hög kvalitet för alla. Besöken är en unik möjlighet till personlig och professionell utveckling. Deltagarna kommer att få värdefull erfarenhet av arkitektur och byggd miljö och kommer att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Besöken kommer att erbjuda nätverksmöjligheter och kommer att koppla samman kolleger, experter och relevanta intressenter från olika bakgrunder och städer/regioner. Projektet omfattar resor, boende och måltider under besöket.

Living Spaces

Peer learning-besöken är utvecklade som en del av Living Spaces – Cities and regions shaping the built environment for every. Det är det europeiska peer-learning-programmet om högkvalitativ arkitektur och byggd miljö. En ny europeisk katalog ”Städer och regioner som driver arkitektur av hög kvalitet” med 30 god praxis från 17 europeiska länder släpptes förra månaden. Peer learning-besöken äger rum i 12 av de städer och regioner som finns med i katalogen.

Öppet för…

Sök senast 13 maj. Det är öppet för bland annat beslutsfattare både på politisk nivå/beslutsfattande och teknisk nivå (från stads- och/eller regionala förvaltningar), stadsplanerare och arkitekter, civilsamhällets organisationer, icke-statliga organisationer, lokala/regionala organisationer samt andra relevanta intressenter med visat intresse och expertis inom arkitektur och byggd miljö.

Mer information och ansökan finns (på culture.ec.europa.eu)