Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

De 27 kommissionärerna – en från varje EU-land – leder kommissionens politiska arbete. Kommissionens ordförande fördelar ansvarsområdena bland kommissionärerna.