Till innehåll på sidan
Verktyg för strategier för territoriell och lokal utveckling lanseras. Logga för EU.

Launch of new call for applications on TA support to energy communities

DG Regio informerar om en möjlighet för aktörer att söka tekniskt stöd i energifrågor genom kommissionens initiativ ”Energy Communities Repository” som ska främja omställningen till ren energi och klimatneutralitet.

Sökande kan vara en juridisk person, eller en informell samling av aktörer, och stödet riktar sig främst mot urbana aktörer. Sista ansökningsdag är 31/12 2022. Mer information i länken nedan.

Länk

energy-communities-repository.ec.europa.eu