Till innehåll på sidan

Ny utlysning inom New European Bauhaus

Europan Urban Initiative (European Urban Initiative | EUI (urban-initiative.eu)) har lanserat sin första utlysning, med en budget på 50 miljoner euro, för innovativa åtgärder för att stödja nya europeiska Bauhaus projekt.

Syftet är att leverera konkreta exempel på hur vi kan koppla våra livsrum inom the new green deal. ( A European Green Deal | European Commission (europa.eu) Denna utlysning är ett tillfälle att översätta kärnvärdena i New European Bauhaus (NEB): estetik, hållbarhet och inkludering till praktiken. Efterfrågas är de projekt som har störst potential att generera innovativa lösningar och skapa en tydlig demonstrationseffekt för att inspirera till vidare användningen och spridning kommer att premieras.

Mer specifikt efterfrågas projekt finns inom ramen för följande fyra följande teman:

  • Byggande och renovering i en anda av cirkuläritet och koldioxidneutralitet
  • Att bevara och omvandla kulturarvet
  • Anpassa och transformera byggnader för prisvärda boendelösningar
  • Förnyelse av stadsrum

Här hittar du mer information om utlysningen och hur du ansöker:

First Call for Proposals EUI – Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu)

 

Urbacts verktygslåda. URBACT-logo