Städer i EU löser utmaningar tillsammans Läs mer om URBACT

URBACT ett program som möjliggör utbyte av lärdomar och erfarenheter mellan olika europeiska städer. Det handlar om flera olika frågor – allt ifrån social inkludering, miljö, ledarskap och ekonomi – som sammantaget gör staden mer hållbar.  URBACT är ett program som utnyttjar EU:s potential för ömsesidigt erfarenhetsutbyte i syfte att lösa gemensamma utmaningar tillsammans. För dig…

 • Av: Tillväxtverket

  Workshop för kommande EU-utlysningar inom JPI Urban Europe

  Välkommen till en unik workshop där vi diskuterar utmaningarna för hållbar stadsutveckling. Resultatet av workshopen kommer vi att ta med oss till Bryssel för att bidra till utformandet av kommande utlysningar inom just detta område. Tid: 09.30–12.00 Anmälan: Anmäl dig här På uppdrag av Energimyndigheten deltar vi inom ramen för vårt innovationskluster i arbetet med…

  • Av: Sustainable innovation

   Urban Innovative Actions The Urban Lab of Europe!

   Sökperiod: 16 december 2016 – 14 april 2017. Just nu pågår den andra ansökningsomgången för Urban Innovative Actions, UIA. UIA är en satsning från Europeiska kommissionen som syftar till att stärka arbetet med innovativ hållbar stadsutveckling inom EU.

   • Av: Tillväxtverket

    Vad betyder EU för svensk bostadspolitik?

    Stadsutvecklingsfrågorna tar ett kliv framåt på EU-nivå. Boverket beskriver i en ny rapport, EU och bostadspolitiken 2015, hur bostadsfrågorna just nu kommer upp inom EU-samarbetet. Det händer mycket på stadsutvecklingsfronten i hela EU. Bland annat ska en urban agenda med stort bostadsfokus undertecknas senare i vår. Boverket följer på regeringens uppdrag utvecklingen inom EU för att…

    • Av: Boverket

     En agenda för framtidens hållbara städer

     Text: Ann-Sofie Borglund på uppdrag av IQ Samhällsbyggnad Igår lanserade JPI Urban Europe sin nya agenda för forskning och innovation med fokus på hållbar stadsutveckling. Fram till 2020 kommer sex utlysningar göras på vardera 20 miljoner euro. Enligt Jonas Bylund, programledare i JPI, skapar detta förutsättningar för erfarenhets- och idéutbyte både länder och discipliner emellan.…

     • Av: IQ Samhällsbyggnad

      Meningsfull barndom

      Utemiljön har stor betydelse för barns utveckling. Foto: Titti Olsson. Miljöpsykologen Maria Nordström var på uppdrag av Movium nyligen på ett möte i Bryssel i nätverket Alliance for Childhood. För Moviums Titti Olsson berättar hon vad begreppet Quality of Childhood betyder. Hallå där, miljöpsykolog Maria Nordström! Du var på uppdrag av Movium nyligen på ett…

      • Av: Movium