Till innehåll på sidan
Kartbild över Europa med snören som binder samman städer

Bild: TheAndrasBarta/Pixabay

Rådet för hållbara städer är partner i New European Bauhaus initiativet

Från och med juni är Rådet för hållbara städer partner i New European Bauhaus.

Under våren har Rådet arbetat med att formera sig och börjat föra dialog med designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara livsmiljöer. Rådet har både arrangerat egna workshops och deltagit i den nordiska samordningen av initiativet.

–  Att vi nu är partner innebär en ökad möjlighet att bygga nätverk över hela europa för att utbyta erfarenheter och inspireras av andra. Jag hoppas även att detta ger ökad möjlighet för oss att sprida svenskt kunnande till andra länder, Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Inom Rådet för hållbara städer arbetar Boverket, Formas, Energimyndigheten, ArkDes och Vinnova aktivt med initiativet.

New European Bauhaus initierades av EUs president Ursula Von der Leyen i januari i år. Initiativet sammankopplar European New Green Deal med människors livsmiljöer för att tillsammans bygga en hållbar och inkluderande framtid med design, kultur och kreativitet som utgångspunkt.