Till innehåll på sidan
Webbinarium - DUT:s 15-minuters stadspraktiker

Webbinarium – DUT:s 15-minuters stadspraktiker

15-minuterskonceptet har en fängslande berättelse. Hur kan konceptet operationaliseras? Delta i webbinariet för att lära dig mer om resultaten av kartläggningen av 15-minuterspraxis för städer. Lär av och utbyt erfarenheter av europeiska städer för övergången till rörlighet i städer och mycket mer.

Konceptet 15-minutersstaden har som mål att sprida en ambitiös vision för att öka möjligheterna, förbindelserna och livskvaliteten i städerna. Det behövs dock mer information för att förstå vilken form och form arbetet med konceptet kan ta på plats.

I början av 2023 beställde 15-minuters City Transition Pathway från Driving Urban Transitions Partnership en kartläggning av stadens praxis kopplad till 15-minuterskonceptet och relaterade politikområden. Vi strävar efter att bygga ett välgrundat perspektiv på mosaiken av internationella praktiska definitioner, strategier, instrument, erfarenheter av genomförande och behov av forskning och innovation. Under de senaste 12 månaderna har ett team av experter från Münchens tekniska universitet, University of Westminster och University of Porto genomfört denna aktivitet genom att samla in, beskriva och analysera exempel på strategisk förankring av lokala koncept för närhetsstaden.

Detta webbinarium riktar sig till en bred intresserad publik. Vill du lära dig mer av och utbyta erfarenheter om europeiska städers praxis för mobilitetsomställningen? Med särskilt fokus på personlig mobilitet, stadsplanering och offentliga platser, urban logistik och tjänster samt innovativ styrning.

Du kommer att lära dig från kartläggningsöversikten över 100 städer och deras 400+ metoder. De är kopplade till den bredare sfären av 15-minuterspolicyer, samt djupdykningen i sex fallstudier över hela Europa. Vi bjuder in dig att reflektera och diskutera resultaten med oss och hjälpa oss att forma nästa steg.