Till innehåll på sidan
New European Bauhaus - logotyp

Boverkets arbete med koordinering av New European Bauhaus

Boverket koordinerar Sveriges deltagande i ett EU-initiativ. Det är ett regeringsuppdrag sedan 2021 och handlar om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB).

Idag publicerade Boverket en sammanfattning av sitt arbete med koordinering av New European Bauhaus.

Syftet är att stärka Sveriges bidrag till New European Bauhaus. Det är ett kreativt och multidisciplinärt initiativ som handlar om kopplingen mellan utveckling av ett fossilfritt Europa (Green Deal) och hållbara, inkluderande samt berikande livsmiljöer. Initiativet kopplas till EU:s stora utlysningar för forskning och innovation. Det görs även en rad kunskapshöjande aktiviteter, utmärkelser delas ut och stora nätverk byggs upp av aktörer från flera branscher och många olika länder.

Boverkets rapport visar att det finns många aktörer som är engagerade i olika delar av initiativet men att det samtidigt finns möjlighet för betydligt fler att engagera sig och ta del av satsningarna.

New European Bauhaus-initiativet handlar om att tänka nytt och innovativt vad gäller utveckling av byggd miljö.

– Det finns stora möjligheter för Svenska aktörer att engagera sig och dra nytta av initiativets olika delar, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Helena framhåller även att det är roligt att Rådet för hållbara städers initiativ Visioner i norr lyfts i New European Bauhaus egen årsrapport.

I uppdraget ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer och göra nordisk och nationell samordning möjlig. Kunskapsspridning och samverkan mellan EU:s medlemsländer är en stor och grundläggande del av arbetet. Det sker till viss del via EU-initierade nätverken ”National Contact Points” och ”European Directors of Architecture” där Boverket deltar. Boverket planerar i juni 2023 möten för båda nätverken. Mötet för det senare nätverket är en del av Sveriges EU-ordförandeskap.

Samordning och spridande av information sker inom ramarna för Boverkets deltagande i Rådet för hållbara städer. Men även inom redan etablerade samarbetet kring NEB med de svenska aktörer som är partners till initiativet och övriga relevanta aktörer.

I rollen som koordinator har Boverket även i uppdrag att samla andra relevanta aktörer som är intresserade av och kan bidra till NEB samt vid behov delta i möten på internationell nivå.

Koordinering av New European Bauhaus – Boverket

En renoveringsvåg för Europa 2020/21:FPM35 på regeringens webbplats

European Green Deal på Europeiska unionens webbplats


Här finns elva intervjuer med svenska aktörer i New European Bauhaus:

Rådet med utvecklingsprojekt och en spännande mylla för samarbete

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Konst och kultur i New European Bauhaus

Tre universitet om New European Bauhaus