Till innehåll på sidan
Två personer som står och fiskar på en brygga med hus i bakgrunden.

Fotograf: Kentaroo Tryman

Vad behöver städerna? European Urban Initiative lanserar enkät för att låta städerna berätta

European Urban Initiative (EUI) har lanserat en framåtblickande enkätundersökning för att samla in insikter från aktörer verksamma inom hållbar stadsutveckling i Europa. Undersökningen syftar till att identifiera trender, utmaningar, kunskapsluckor och behov av stöd inom europeisk hållbar stadsutveckling.

Undersökningen spelar en nyckelroll för att förstå europeiska städers utmaningar och prioriteringar och syftar till att ge EU-kommissionen en djupare förståelse för städernas behov. Genom att nå ut direkt till aktörer inom hållbar stadsutveckling kommer EU- kommissionen och EUI att få värdefulla insikter om städernas behov, oavsett deras storlek.

Vem borde delta?

Undersökningen välkomnar deltagande från en bredd av aktörer inom hållbar stadsutveckling. Exempel kan vara representanter från städer, regionala eller nationella myndigheter, forskare inom stadsutveckling, eller representanter från andra organisationer involverade i hållbar urban utveckling.

Hur delta?

Det är ett formulär på Portico. Det tar cirka 20 minuter att bidra till undersökningen Forward Looking Survey | Portico (urban-initiative.eu)

Enkäten stänger den 12 juli.

Delta i undersökningen och bidra till att utforma stödet till Europas städer!

Vad behöver städerna? European Urban Initiative lanserar en enkät för att låta städerna berätta | EUI (urban-initiative.eu)