Till innehåll på sidan
DUT-utlysningen 2024

Illustration: DUT

DUT-utlysningen 2024

Syftet med denna ansökningsomgång är att stödja gränsöverskridande forsknings- och/eller innovationsprojekt. De tar itu med urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till en mer hållbar ekonomi och funktion. Utmaningarna är grupperade i tre teman som kallas ”Transition Pathways”: Cirkulära urbana ekonomier15-minutersstaden och Positive Energy Districts.

Detta är den tredje ansökningsomgången för partnerskapet Driving Urban Transitions (DUT). Det finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Horisont Europas partnerskapssystem.

DUT-utlysningen 2024 öppnar den 2 september 2024.

Utlysningstexten och mer information publiceras i juli 2024.

Läs mer (på dutpartnership.eu)