Vi hjälper städer att ta itu med urbana utmaningar!

Genom forskning och innovation samt kapacitetsuppbyggnad gör vi det möjligt för urbana aktörer, såsom lokala myndigheter och kommuner, tjänste- och infrastrukturleverantörer, och naturligtvis medborgarna själva, att omsätta globala strategier i lokala åtgärder. Vi utvecklar kompetens och verktyg för att få stadsförändringar att hända och främja de brådskande stadsomvandlingarna mot en hållbar framtid med ökad livskvalitet för medborgarna.

Partnerskapet Driving Urban Transitions (DUT) är ett mellanstatligt forsknings- och innovationsprogram som tar itu med de viktigaste utmaningarna i samband med stadsövergångar. Vår ambition är att forma och underlätta ett innovationsekosystem så att alla urbana aktörer kan engagera sig och dra nytta av det. Med för närvarande 67 partners från 28 länder tar DUT-partnerskapet itu med de utmaningar som europeiska städer står inför i sin strävan att bli hållbara och förbättra livskvaliteten för sina medborgare. DUT-partnerskapet bidrar också i hög grad till Europeiska unionens uppdrag: Klimatneutrala och smarta städer Mission av klimatneutrala städer, den europeiska grönaregionen och EU-agendan för städer.