Till innehåll på sidan
En kvinna cyklar med hus i bakgrunden.

Foto: johner.se/Viktor Holm

European Urban Initiatives utlysning för Innovative Actions är öppen!

European Urban Initiatives (EUI) utlysning för Innovative Actions är öppen till 14 oktober 2024. Utlysningen riktar sig till innovativa projekt med fokus på energiomställning och teknik i städer.

Utlysningen erbjuder städer möjlighet att experimentera med innovativa och kreativa lösningar och att omvandla ambitiösa och kreativa idéer till prototyper som kan testas i urbana miljöer. Varje projekt kan få upp till 5 miljoner euro i finansiering från EUI under en projekttid på högst 3,5 år.

Fokus på energiomställning och teknik i städer

Utlysningen har två teman: energiomställning och teknik i städer.

Energiomställning kan exempelvis handla om att:

  • minimera energiefterfrågan i städer genom ombyggnad av offentliga byggnader och bostäder
  • nya lösningar inom mikromobilitet som syftar till att påskynda övergången till renare mobilitetssätt
  • testa och utöka modellen för positiva energidistrikt
  • social innovation som leder till anställningsbarhet för de mest utsatta och nystartade företag baserade på reparation, återanvändning eller återvinning av produkter

Teknik i städer kan till exempel handla om att:

  • säkerställa bättre offentliga tjänster genom att underlätta tillgången för medborgarna och förbättra förvaltningen av den offentliga infrastrukturen
  • inkludera jämställdhet i stadsplaneringen
  • förbättra markanvändningen genom att använda teknik i planeringen
  • skapa säkra och motståndskraftiga städer med hjälp av sårbarhetsbedömningar och scenarier för att medborgarna ska vara mindre exponerade för klimatförändringar och andra hot

Och mycket annat!

Vill ni veta mer?

För mer information om utlysningen och vad som kan ingå i områdena energiomställning och teknik i städer, besök EUI Sveriges hemsida. Mer detaljerad information om utlysningen och ansökningsprocessen finns på EUI:s europeiska utlysningssida. Där kan ni även ta del av inspelningarna av EUI:s presentationer av utlysningen och dess teman.

Vid frågor, kontakta EUI på innovativeactions@urban-initiative.eu eller hör av er till Tillväxtverket som är den svenska kontaktpunkten. Följ även gärna EUI Sveriges LinkedIn och prenumerera på nyhetsbrevet.

EUI Sverige European Urban Initiatives utlysning för Innovative Actions är öppen! | EUI (urban-initiative.eu)

EUI:s europeiska utlysningssida

EUI Sveriges LinkedIn och nyhetsbrev

Kontakt Tillväxtverket: sara.palo@tillvaxtverket.se och lovisa.petersson@tillvaxtverket.se