Till innehåll på sidan

Gestaltad livsmiljö – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?

Under dagen får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige. Vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer. Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Bra att veta

Var: Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt

När:  3 oktober 2023, kl 9.00–16.40

Hur: Kostnadsfri heldagskonferens

De fysiska platserna är åtråvärda så avboka om du får förhinder. Vi förbehåller oss rätten till att ta ut en No-show-avgift på 800 kr på det fysiska eventet. Du kan överlåta din plats till någon annan. Du kan alltid delta digitalt.

Programmet uppdateras med fler detaljer och talare succesivt.

Program

09:00 Departement hälsar välkomna
09:10 Moderator
09:15 Styrgruppen för gestaltad livsmiljö
09:30 The Year of Skills
09:40 Reflektion kring kreativitet, kunskap och kompetens kopplat till gestaltade livsmiljöer
10.00 PAUS
10:30 Inspiration från de nordiska länderna
12.10 LUNCH
13:10 Lärande exempel
14:45 PAUS
15:15 Årets strålkastare
15:55 Huvudtalare
16.35 Avslutande ord

Anmäl dig här

Om konferens Gestaltad livsmiljö

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

EFTER KONFERENSEN (SEPARAT ANMÄLAN)

Dagen efter konferensen har du som deltog på plats eller digitalt möjlighet att vara med vid ett digitalt eftersnack om hur du kan applicera nya lärdomar på ditt eget arbete, utbyta kunskaper med andra som arbetar med gestaltad livsmiljö och nätverka. Välkommen att anmäla dig till Statens konstråds digitala eftersnack som görs inom ramen för Samtidskonstdagarna. Vi tar upp frågor som rör alla ämnesområden inom gestaltad livsmiljö.

Tid och plats: 4 okt kl 09:00–12:30, Zoom

Anmälan till eftersnack

Se 2023 års konferens i efterhand

Efter konferensen kommer vi att publicera en inspelning här.