Till innehåll på sidan
Konferensen Gestaltad livsmiljö 2023 – årets Strålkastare utsedda. Bild på fem personer. Foto: Ricard Estay

Bild, från vänster: Susanna Harjula, intendent, Nynäs slott, Konstprojektet ”Tänka med jorden”. Caroline Malmström, konstnärlig ledare, Art Lab Gnesta, Konstprojektet ”Tänka med jorden”. Sanna Svanberg, bild och formkonsulent, Sörmlands museum, Konstprojektet ”Tänka med jorden”. Dan Hallemar, Staden podcast. Anna Gudmundsdottir, projektledare SPOK. Saknas på bild: Jenny Nordberg, grundare SPOK, Andreas Kojcevski Hansson, SPOK, Dorte Bo Bojesen, VD, Form/Design Center, SPOK. Håkan Forsell, Staden podcast. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2023 – årets Strålkastare utsedda

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?

Under dagen får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige. Vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer. Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Bra att veta

Var: Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt

När:  3 oktober 2023, kl 9.00–16.40

Hur: Kostnadsfri heldagskonferens

De fysiska platserna är åtråvärda så avboka om du får förhinder. Vi förbehåller oss rätten till att ta ut en No-show-avgift på 800 kr på det fysiska eventet. Du kan överlåta din plats till någon annan. Du kan alltid delta digitalt.

Programmet uppdateras med fler detaljer och talare succesivt.

 

Årets strålkastare

Kunskapsspridare och inspiratörer

De fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd som är arrangörer av konferensen vill med Årets strålkastare uppmärksamma aktörer som i sitt arbete belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv på ett främjande vis och som därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Årets strålkastare ska bidra till att sprida kunskap, goda idéer och initiativ samt inspirera och skapa engagemang.

– Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

 

Människor som arbetar på en äng intill ett slott.

Projektet ”Tänka med jorden” gör konsten tillgänglig på ett okonstlat sätt   

”Tänka med jorden” bjuder in konstnärer att arbeta tillsammans med ungdomar i den historiska miljön kring Nynäs slott. Här växer nya konstverk fram som låter Sörmlands unga vara med och formulera sig om framtiden – och besökarna får själva uppleva skapandeprocessen med hjälp av konst- och slöjdpedagoger. Projektet är utsett till en av Årets Strålkastare 2023 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Det är initiativtagaren, den dynamiska föreningen Art Lab Gnesta, samt Sörmlands museum och Nynäs slott med Sörmlands naturbruk som samarbetar kring projektet under tre år.

 • Vi på Art Lab Gnesta vill möjliggöra konstproduktion och skapa aktiviteter som gör att konsten når ut i regionen, säger projektledare Caroline Malmström. Det här är ett sätt att låta ungdomar få vara medskapare i professionella, konstnärliga processer, och inte bara konsumenter av färdiga konstverk. Vi har länge arbetat på landsbygden där samtidskonsten inte alltid är given, så därför känns det extra roligt och meningsfullt att vi blir uppmärksammade som strålkastare.

Det som gjorde att Art Lab Gnesta föll för Nynäs slottspark och ville förvandla den till experimentell skulpturpark var kombinationen av rikt kulturarv, spännande historia och det stora naturreservatet.

 

 • Slottsmiljön är speciell, för den talar om hur naturens resurser har fördelats olika genom historien. Med alla de historiska lager platsen har, intill ett naturreservat som sägs ge skydd åt det som växer, är det en utmärkt plats att låta regionens unga vara med att formulera sig om människans plats på jorden i framtiden.

Skulpturer av blommor och sten

Det första året, 2021-2022, jobbade konstnärskollektivet Kultivator från Öland ihop med elever från Öknaskolans naturbruksgymnasium. De skapade en växande skulptur för de icke-mänskliga besökarna i parken: ett slott för biologisk mångfald som fröbombades och fylldes av insekter, fåglar, gräs och blommor. Under det gångna läsåret arbetade den uppmärksammade Sara Ekholm Eriksson med sin konst i sten tillsammans med fyra klasser från årskurs 8 på Hedebyskolan i Vagnhärad. Eleverna fick tälja fram egna fossiler ur täljsten och samtidigt reflektera över långa tidsperspektiv: Vad lämnar vi efter oss till kommande generationer?

 • De fäste sedan sina stenar i den gamla muren som går runt slottet. På så vis satte de egna avtryck på kulturarvet, säger Sanna Svanberg, bild- och formkonsulent på Sörmlands museum.

Gestaltad livsmiljö i ett nötskal

I höst inleds tredje rundan av projektet med textilkonstnären Mariana Silva Varela från Stockholm och sjuorna på Gnesta waldorfskola som inbjudna samarbetspartner. Sanna Svanberg ser projektet som ett bra exempel på hur det offentliga kan samarbeta med en lokal aktör inom konst och pedagogik och på så vis skapa nya möjligheter för konstproduktion och kulturupplevelser på landsbygden.

 • Det är så mycket som ryms i det här projektet. Det är historia, ett adligt arv och numera ett demokratiskt slott som är öppet för alla. Vi har kulturmiljöerna och den samtida konsten samt slöjd, hantverk och pedagogik där konstnärer, ungdomar och besökare interagerar med varandra. Jag tycker att projektet sammanfattar vad gestaltad livsmiljö är, säger Sanna Svanberg.

Skapar ett större rum för konsten

Susanna Harjula, som är intendent på Nynäs slott, berättar att man vill att slottet ska vara just en öppen arena, en mötesplats för konst, natur och kultur som attraherar besökare i alla åldrar.

 • Det här är ett mycket speciellt projekt med alla elever som kommer och är delaktiga i konstverken under vintern och våren. När vi sedan har invigning och öppnar upp för sommaren tillkommer massor av aktiviteter, inte minst för barnfamiljerna.

Det arrangeras mängder med kringaktiviteter, gärna baserade på det naturmaterial som konstnären i fråga använder. Det kan vara allt från föredrag om geologi och stenar till provsmakning av örter.

 • Det fina är att vi ger konsten ett större rum och gör den tillgänglig för alla på ett okonstlat sätt, säger Susanna Harjula. Alla som kommer hit blir omslutna av konst och även de som först inte alls hade tänkt sig att prova på att skapa något blir plötsligt sittande i en slöjdverkstad. Tröskeln blir inte så hög, utan det bäddar för nya fina mänskliga möten.

Faktaruta

Tips från ”Tänka med jorden”

Vill ni skapa konstprojekt på landsbygden?

 • Skapa utrymme för de konstnärliga processerna och lita på konstnärens kunskap
 • Bygg kedjor och samarbeta tvärdisciplinärt med andra kunskapsfält
 • Ge möjligheter till eget utforskande av konstnärliga tekniker och material, både för deltagare och besökare

Foto på pristagare. I tio år och 156 avsnitt av Staden Podcast har Dan Hallemar och Håkan Forsell utforskat städer runt om i Sverige och utomlands. De har promenerat, samtalat om stadsbyggnad, idéer och politik och upptäckt plats efter plats tillsammans med tiotusentals lyssnare. Nu är podcasten utsedd till en av Årets Strålkastare 2023 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Staden Podcast för ett ständigt samtal kring arkitektur och stadsbyggnad

I tio år och 156 avsnitt av Staden Podcast har Dan Hallemar och Håkan Forsell utforskat städer runt om i Sverige och utomlands. De har promenerat, samtalat om stadsbyggnad, idéer och politik och upptäckt plats efter plats tillsammans med tiotusentals lyssnare. Nu är podcasten utsedd till en av Årets Strålkastare 2023 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Allt började 2013 med en förfrågan från Sveriges Arkitekter till Dan Hallemar och Håkan Forsell om att skapa en podcast för att lyfta ämnet städer och arkitektur. De tvekade inte, utan började resa runt tillsammans och föra ett alltjämt pågående samtal om stadsbyggnad – och allt möjligt som hör därtill.

 • Vår ambition har hela tiden varit att öppna upp för tankar och funderingar kring den byggda miljön, berättar Dan Hallemar. Vi tar helt enkelt tåget till en stad, stiger av på perrongen och ägnar några dagar åt att försöka förstå den, hur den utvecklats och vad den har präglats av.
Börjar alltid från scratch

De drivs framför allt av en smittsam nyfikenhet. Upptäckarlusten ger, i kombination med deras öppna sinnelag, utrymme för reflektioner som rör allt från politiska och ideologiska till geografiska spörsmål.

 • Vi vill verkligen alltid vara på plats och känna in staden. Men vi ser också till att träffa nyckelpersoner som ofta har bott, levt och verkat i staden i många år. Ska man verkligen förstå en stad som till exempel Falun så räcker det inte med att traska runt i tre dagar.

Dan Hallemar menar dock att duon hinner komma djupare in i en stad tillsammans än vad de hade kunnat göra på egen hand. Det beror på att de låter sina intryck flöda lika fritt som de besvaras. De ser sig inte heller bara som två herrar på vandring, utan ägnar alltid en extra tanke åt lyssnaren.

 • Lyssnarna är den tredje personen på vår promenad och förhoppningen är att de upptäcker staden med oss. Vi har aldrig några färdiga svar utan börjar från noll och letar oss fram.
Alla kan relatera till städer

Många lyssnare är förstås involverade i arkitektur och stadsbyggnad och en hel del är studenter inom dylika discipliner, men podcasten följs även av personer som snarare när ett stort samhällsintresse. Bredden bland lyssnarna kan bero på att alla har erfarenheter av och kan relatera till en stad.

 • Alla våra yviga funderingar och teoretiska diskussioner landar ner i verkliga platser, som i ett konkret gathörn. De kan också landa i ett hus, en gata, ett torg, en by eller ett landskap.
Oanade upptäckter

Det finns tre kategorier av avsnitt i Staden Podcast. Den första kategorin rymmer svenska städer, som Falun, Eskilstuna och Skellefteå. Just besöket i Skellefteå minns Dan Hallemar som en ögonöppnare.

 • Vi insåg att det var byarna runt omkring som var stadens egentliga bultande hjärta.

Den andra kategorin rör städer i andra länder, som Hamburg eller Sheffield. I den senare var det ljudet i form av den genomsyrande musiken som blev vägledande för de bägge upptäcktsresande. Den tredje kategorin tar itu med speciella teman. Det kan till exempel handla om hur man på en plats har hanterat natten, konsten eller ensamheten eller hur djurlivet påverkat utformningen av staden.

Nu har de firat tioårsjubileum och blivit extra uppmärksammade på nationell nivå.

 • Det betyder förstås mycket för oss. Det är alltid kul att få beröm och en klapp på axeln. Dessutom peppar det oss att fortsätta med våra resor, vandringar och samtal om städer.
Faktaruta

Ett urval av alla de städer som Staden Podcast gästat:  

 • Lund
 • Umeå
 • Gävle
 • Hudiksvall
 • Visby
 • Alexandria
 • Trondheim
 • Gdansk
 • Liverpool
 • Chicago

Foto på pristagare. Idén bakom den digitala plattformen SPOK är lika enkel som genial. Sajten hjälper formutövare och tillverkare över hela landet att finna varandra och utveckla nya fruktsamma samarbeten. Stora företag har kunnat flytta hem produktion från Asien till lokala tillverkare. Nu är sajten utsedd till en av Årets Strålkastare 2023 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

SPOK förenar lokala designers med lokala tillverkare

Idén bakom den digitala plattformen SPOK är lika enkel som genial. Sajten hjälper formutövare och tillverkare över hela landet att finna varandra och utveckla nya fruktsamma samarbeten. Stora företag har kunnat flytta hem produktion från Asien till lokala tillverkare. Nu är sajten utsedd till en av Årets Strålkastare 2023 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

SPOK, som står för samtida produktion och konsumtion, började ta form i Skåne för omkring tio år sedan. Grundaren Jenny Nordberg vägrade hålla med om dåtidens haranger om att den svenska produktionen var död och att all produktion måste flytta utomlands. Eftersom hon är en person som föredrar verkstad framför snack, bestämde hon sig för att visa att svenska tillverkare visst existerade. Hon gjorde en förstudie och därpå en utställning i vilken hon parade ihop formutövare i Skåne med lokala tillverkare. Utställningen, som vände ut och in på den rådande attityden, visades bland annat upp i Stockholm. Sedan skapade hon en digital plattform – och listade två hundra skånska tillverkare. Idag synliggör SPOK inhemska producenter inom allt från slöjd till industri i näst intill hela landet.

 • Plattformen är öppen och gratis för precis alla som har viljan, förmågan och kapaciteten att tillverka något åt någon annan, oavsett teknik eller material, säger Jenny Nordberg.
En hållbar process

Jenny Nordberg är själv designer och skolad i enlighet med den globala produktionsapparaten där man designar i ett land, tillverkar i ett annat och sedan transporterar till ett tredje och ett fjärde. Trots att hon arbetat mycket med design har hon själv dock aldrig accepterat att jobba på ett sådant sätt.

 • För mig är SPOK primärt en satsning på hållbarhet, säger Jenny Nordberg. Det handlar om att göra allt lokalt, att använda material, hitta designers och förena dem med tillverkarna.

Hennes skapelse har med all tydlighet visat skeptikerna att det finns gott om tillverkare på nära håll. Dessutom har tiderna förändrats. Nu har det blivit populärt att hämta hem produktionen till Sverige.

Billigare på hemmaplan

Ett av flera exempel är det välrenommerade svenska storföretaget som producerade träobjekt i Kina, men som också tvingades beställa betydligt större volymer än nödvändigt och efter att ha mottagit leverans ofta fick kassera en tredjedel av produkterna på grund av bristande kvalitet. Via SPOK fann man istället en tillverkare i Gnosjö med automatiserad tillverkning. Plötsligt var resorna betydligt kortare för att syna prototyper. Leveranserna var hundraprocentiga. Allt var i säljbart skick.

 • Det blev faktiskt bättre, snabbare och billigare för företaget att låta producera i Sverige.
Enkelt och kostnadsfritt

SPOK har byggts upp med stöd av Region Skåne, Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne, Tillväxtverket och inte minst av Form/Design Center i Malmö. Men det ligger mycket ideellt arbete bakom utvecklingen. Idag rullar det dock på med listning och projektledning via ett tiotal hubbar runt om i landet. Hubbarna får finansiering från kommuner och regioner som ser de fördelar och möjligheter som uppstår. Målet har hela tiden varit att det ska vara lätt och gratis att hitta en samarbetspartner.

 • Om man vill hitta en tillverkare är det bara att gå in och söka på teknik, material eller region. Och om man vill bli listad som tillverkare eller om man vill bidra till en ny hubb någonstans i Sverige så är det bara att höra av sig till oss. Vi har en mycket inkluderande stämning.

Jenny Nordberg ser utnämningen till en av Årets Strålkastare som ett fint erkännande. SPOK har lyckats visa att det finns lokal produktion och att det i sin tur kan bidra till mer lokal konsumtion.

 • Jag vill också gärna bidra till att design lyfts fram i diskussionen kring gestaltad livsmiljö.
Faktaruta

SPOK:s hubbar

 • Dalarna
 • Gotland
 • Halland
 • Blekinge
 • Skåne
 • Västerbotten
 • Västra Götaland

Antalet listade tillverkare (september 2023):

351

 


Om konferens Gestaltad livsmiljö

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

EFTER KONFERENSEN (SEPARAT ANMÄLAN)

Dagen efter konferensen har du som deltog på plats eller digitalt möjlighet att vara med vid ett digitalt eftersnack om hur du kan applicera nya lärdomar på ditt eget arbete, utbyta kunskaper med andra som arbetar med gestaltad livsmiljö och nätverka. Välkommen att anmäla dig till Statens konstråds digitala eftersnack som äger rum inom ramen för Samtidskonstdagarna. Vi tar upp frågor som rör alla ämnesområden inom gestaltad livsmiljö.

Tid och plats: 4 okt kl 09:00–12:30, Zoom

Anmälan till eftersnack

Se 2023 års konferens i efterhand

Efter konferensen kommer vi att publicera en inspelning här.