Gestaltning och PBL

Gestaltning och PBL står i fokus när Boverket anordnar den första konferensen i en serie om gestaltningens betydelse för en god livsmiljö. Tid: 09:00 - 17:00 Välkommen till en dag som sätter fokus på gestaltningens betydelse för en god livsmiljö – och frågans koppling till plan- och bygglagen! Genom föreläsningar och parallella sessioner belyser vi…

  • Av: Boverket

    Kulturmiljöperspektiv på gestaltad livsmiljö

    Foto: Leif Gren Den pågående utredningen “Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” handlar om frågor som rör alla människor, i alla delar av vardagen. Det står, enligt utredningens egna ord, för en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt.…

    • Av: Riksantikvarieämbetet