Till innehåll på sidan
Residens Livsnerv Karmansbo.

Foto: Region Västmanland

Residens Livsnerv Karmansbo

I augusti 2024 kommer sju yrkesverksamma deltagare inom olika gestaltande discipliner som bildkonst, slöjd, film och arkitektur att mötas tvärdisciplinärt och arbeta utifrån Karmansbo som plats. Residenset är en metodutveckling för hur arbetet med Gestaltad Livsmiljö kan gå till i Västmanland.

I augusti är blickarna riktade mot Karmansbo där ett nytt initiativ för samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle har startat. Målet är att utveckla och förvalta platsen samt besöksmålet utifrån kvalitet och hållbarhet i linje med politikområdet gestaltad livsmiljö.

 

Verka i Karmansbo

Under tio dagar i augusti kommer sju personer inom olika gestaltande områden som bild- och formkonst, slöjd, film och arkitektur att bo och arbeta – så kallat residens – i Karmansbo i Skinnskattebergs kommun. De får fria händer att skapa berättelser om samhället utifrån sina yrken och tolkningar.

Och därefter kommer resultatet av deras arbete att ligga till grund för hur länets myndigheter skulle kunna samarbeta och utveckla hållbara livsmiljöer i Västmanland. De ligger i linje med gestaltad livsmiljö, som blev antagen av riksdagen 2018 och är vägledande för samhällsplaneringen i Sverige. I propositionen står att ” Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt.” 

 

Länk

Bred samverkan för bättre samhällsplanering – Region Västmanland (regionvastmanland.se)