Med blicken mot framtiden

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har på uppdrag av regeringen formulerat en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 då målet bland annat är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Syftet med visionen för kulturmiljöarbetet till 2030 är att underlätta uppfyllelsen av politiska mål vad gäller kulturmiljöarbete och att öka…

 • Av: Riksantikvarieämbetet

  Digitaliserad arkeologi i planering och stadsbyggande

  Alla människor lever och verkar i en fysisk miljö – ett landskap – fullt av mer eller mindre tydliga spår av äldre tider. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider. Genom att ta hänsyn till detta och lyfta fram kulturmiljön i samhällsplaneringen skapas förutsättningar för en god livsmiljö. För att kunna göra det krävs både fungerande processer och begripliga beslutsunderlag. Vid Riksantikvarieämbetet görs nu en särskild satsning för att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation utifrån samhällsbyggarprocessens intressen.

  • Av: Riksantikvarieämbetet

   Ett stöd i varsamhetsprocessen

   Den 10-11 december 2015 arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Plattformen för hållbar stadsutveckling och ett tjugotal andra aktörer en konferens om hållbar stadsutveckling. En av konferensens totalt 27 miniseminarier handlade om metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser. Syftet var att förmedla erfarenheter om och diskutera metoder för att integrera kulturmiljö i planeringsprocesser. Seminariets huvudtalare var Sören Holmström,…

   • Av: RIKSANTIKVARIEÄMBETET

    Ger metodutvecklingen framgång?

    Skribent: Paul Hansson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med…

    • Av: Riksantikvarieämbetet

     Industrimiljöer och integrerade kulturarv

     Skribent: Maria Ferring Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med…

     • Av: Riksantikvarieämbetet

      Kulturmiljö och stadsutveckling – fokus Stockholm

      Skribent: Urban Nilsson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler…

      • Av: Riksantikvarieämbetet

       Att utgå från platsens själ i planeringen

       Skrivet av: Tinna Harling Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang,…

       • Av: Stadens historia och kulturarv

        Upplevelsebaserad karaktärisering

        Text: Ewamarie Herklint och Einar Hansson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer…

        • Av: Riksantikvarieämbetet

         Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser

         Hur lyfter vi in kulturvärden i planeringen av städer och samhällen? Vilka metoder finns att använda sig av? Under ett seminarium på ArkDes deltog över 260 aktörer från en rad olika områden för att driva dessa frågor framåt. Den 13 november arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Arkitektur- och designcentrum (ArkDes), Boverket, Sveriges kommuner och landsting och…

         • Av: Riksantikvarieämbetet

          Det förflutna i framtidens stad

          I omställningen mot hållbar utveckling ställs beslutsfattare och tjänstemän regelbundet inför komplexa avvägningar mellan olika intressen i samhällsbyggande- och planering. Olika krafter i samhället driver exempelvis på för tillväxt och ökad konsumtion, samtidigt som både lokala och globala resurser överutnyttjas. En ny bok Det förflutna i framtidens stad lyfter fram sambanden mellan dåtid, nutid och…

          • Av: Riksantikvarieämbetet