Till innehåll på sidan
Utveckling av Robertsfors bruksmiljö pågår. Äldre stenhus på landets. Foto: Hanna Gelotte Fernandez/RAA

Foto: Hanna Gelotte Fernandez/RAA

Utveckling av Robertsfors bruksmiljö pågår

I Robertsfors pågår projektet För allmänt bruk. Projektet undersöker hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.

För allmänt bruk handlar om hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan utvecklas långsiktigt. Projektet är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023 och är ett samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

Det är en ekonomibyggnad av slaggtegel som står i fokus för projektet. Den uppfördes på 1860-talet när bruket ännu var i gång och som bland annat användes som stall.

Kulturarvet spelar roll för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Projektet pågår fram till december 2023. Det kommer nu att arbeta med hur byggnaden och platsen kan bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Uppdraget är att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att den kan förändras över tid och vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet.

Syftet med projektet är att utveckla och testa strategier för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas på ett värdeskapande sätt tillsammans med lokalsamhället.

Målet är att bidra med kunskap och strategier som kan komma till användning i flera kommuner och regioner.

I uppdraget ingår även att aktivera byggnaden och därmed påbörja eller demonstrera den tänkta utvecklingen. Utlysningen för projektet vände sig till gestaltare – det vill säga designers, arkitekter, konstnärer och formgivare.

Gruppen som kommer att arbeta i projektet För allmänt bruk

Teamet som valdes ut för arbetet var ett av 35 team som i våras svarade på utlysningen av För allmänt bruk. Teamet består av Maja Hallén, arkitekt, Johannes Samuelsson, fotograf och konstnär, Åsa Hallén, antikvarie samt Jenny Nordmark, arkitekt, scenograf och konstnär. Hur kan kulturmiljön bli en resurs när samhället utvecklas och expanderar och hur kan det ärvda bli en del av framtiden? Det var några frågeställningar som stod i fokus för utlysningen.

– I Robertsfors finns det fantastiska möjligheter för projektet att inhämta värdefull kunskap och utveckla metoder. De kan återanvändas av andra kommuner och regioner i deras samhällsutveckling. Jag ser med stor förväntan fram emot hur det här professionella teamet tar sig an uppgiften, säger Hanna Gelotte Fernandez, projektledare för satsningen på Riksantikvarieämbetet.

Följ Robertsforsgruppens arbetet med projektet på Instagram och Facebook via länkarna nedan.

Läs mer

Kontakt

Robertsfors kommun: Hilda Vidmark hilda.vidmark@robertsfors.se
ArkDes: Karin Svensson, karin.svensson@arkdes.se
Riksantikvarieämbetet: Hanna Gelotte Fernandez, hanna.gelotte.fernandez@raa.se