Kulturens värde i staden Vad hände när projektet avslutats?

De senaste åren har flera kulturprojekt genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures. Fallstudier för att visa på kulturens värde, framtagning av analyser och strategier har lett till att kulturen nu lättare kan arbetas in i planeringen. – Drömscenariot är att kulturen kommer in i stadsutvecklingen som en jämbördig del med allt annat, säger Mie…

  • Av: Mistra Uran Futures

Higab och ateljéfrågan

Billiga lokaler är grundläggande för ett levande kulturliv. Göteborgs eget fastighetsbolag Higab äger och förvaltar många av stadens kulturlokaler. Stora hyreshöjningar har tvingat flera kulturutövare att flytta. Ta del av ett samtal med representanter från Stadsledningskontoret, Higab, Kulturförvaltningen och berörda konstnärer och kulturarbetare.

  • Av: Mistra Urban Futures

Tillfällig arkitektur. Vad är frågan? Krönika av Monica Sand

Konst, arkitektur, design och samhälls(an)svar. Under några dagar i början av mars i år besökte jag tre av Londons muséer: Tate Modern, det nya Design Museum och Victoria & Albert Museum, medan jag funderade över den roll som konst, arkitektur och design har i en samtid präglad av snabba förändringar och kriser. I London, liksom…

  • Av: Monica Sand

Tillfällig arkitektur. Vad är frågan? Krönika av Monica Sand

Konst, arkitektur, design och samhälls(an)svar. Under några dagar i början av mars i år besökte jag tre av Londons muséer: Tate Modern, det nya Design Museum och Victoria & Albert Museum, medan jag funderade över den roll som konst, arkitektur och design har i en samtid präglad av snabba förändringar och kriser. I London, liksom…

  • Av: ArkDes

Acclimatize – the party!

Acclimatize undersöker hur kreativitet och konst kan inspirera till att skapa en mer hållbar framtid. Vi har fått in hundratals idéer från hela världen. Fotografier, målningar, poem, filmer och projektidéer har laddats upp och visat att kreativitet kan förändra världen. För att energin i Acclimatize ska leva vidare kommer vi att under kvällen symboliskt överlämna…

  • Av: Moderna Museet

Konst och kreativitet som drivkraft för klimatet Ylva Hillström svarar på 5 snabba frågor om projektet Acclimatize

Acclimatize är ett projekt på nätet som handlar om klimatförändringar. Vi har byggt en speciell sajt med videofilmer där konstnärer och andra kreativa personer talar om kreativitet och klimatfrågan. Den viktigaste delen av projektet är att alla som vill får lämna egna bidrag till sajten, sådant som kretsar kring klimat och hållbarhet. Det kan vara…

  • Av: ArkDes

Den osynliga staden och Playing the space

Välkommen till invigningen av ljudinstallationen Den osynliga staden och CD-släpp av Playing the Space. A City Walk. En kombinerad invigning av ljudinstallationen Den osynliga staden och release av CD:n Playing the Space. A City Walk hålls i utställningen Bo. Nu. Då: bostadsfrågor och svar under 99 år. När: 4 oktober kl 17.30. Var: ArkDes, Skeppsholmen,…

  • Av: ArkDes

Konst händer – open call

Statens konstråd söker platser och situationer i miljonprogrammets områden över landet som boende, civilsamhälle, kommuner eller andra lokala aktörer vill påverka genom offentlig konst. Nästan all offentlig konst i miljonprogrammets områden är från byggåren under 60- och 70-talen. Nu kan konsten och de gemensamma miljöerna förnyas på initiativ från de som lever där.

  • Av: Statens konstråd

Land Art mitt i stan

Foto: Emma Göransson. På Skeppsholmen, strax efter skeppet af Chapman, om en promenerar från Blasieholmen så finns ett konstverk av ett lite ovanligt slag.Faktum är att jag promenerat denna väg säkert hundratals gånger, på väg till Kungliga konsthögskolan, eller under en liten havsnära omväg till jobbet på Arkitektur- och designcentrum. Just denna dag såg jag…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Att ta vara på en konstnärlig historia och ett demokratiskt konstinitiativ

Text: Emma Henriksson Det är inte bara arkitekturen som är konstvetenskapligt intressant i Hökarängen. Ända sedan stadsdelen byggdes ut på 50-talet så har det funnits konstnärlig verksamhet här. Ateljéer och ateljélägenheter byggdes in i beståndet. Boende i Hökarängen har länge varit engagerade i kulturfrågor och till exempel har man byggt upp ett eget arkiv som…

  • Av: Stockholmshem