Till innehåll på sidan
Fåglar som flyger i flock

Bild: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Välkommen till nya Klimatanpassning.se

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel.

Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat. Arbetet kan gälla att rusta sin fastighet, planera bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem, anpassa rutiner inom vård- och omsorg eller hitta lösningar för lant- och skogsbruk.

Samlat om klimatanpassning

På webbportalen Klimatanpassning.se finns mängder av information samlad om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle, hur man kan jobba för att klimatanpassa, inspirerande exempel, utbildningsmaterial och mycket mer. Portalen vänder sig till dig som vill veta mer och till dig som arbetar med klimatanpassning.

Det är allt fler som arbetar med klimatanpassning och webbportalen har fått en större och bredare publik de senaste åren. Därför blir det ännu viktigare att hjälpa till med kunskap, råd och vägledning. Vi lanserade nyligen Klimatanpassning.se med nytt utseende och med uppdaterat och utökat innehåll. Vi hoppas särskilt på att det blir enklare att hitta rätt och att du som besöker sajten ska få en bättre överblick av innehållet.

Webbportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med en rad svenska myndigheter. Portalen har funnits i cirka tio år och byggts ut successivt. Antalet samverkande myndigheter har också ökat kontinuerligt under åren.

Klimatanpassning.se innehåller:

  • ”Klimatanpassa”, där du som arbetar med klimatanpassning hittar vägledning
  • ”Hur klimatet förändras ” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden
  • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning
  • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa
  • Startsidan innehåller nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning
  • Kontaktuppgifter till alla myndigheter i nätverket

Besök webbplatsen klimatanpassning.se